Hart en marge in de laat-middeleeuwse stedelijke maatschappij

0

Dit boek bevat bijdragen van specialisten uit bihnenen buitenland die elk vanuit een specifieke sociale groep of vanuit de relaties tussen diverse sociale groepen in de stad licht werpen op de complexiteit van de maatschappelijke organisatie in de laat-middeleeuwse stad in de Nederlanden. De Nederlanden behoorden gedurende de late Middeleeuwen tot de meest gefubaniseerde gebieden in West-Europa. In de kerngebieden -Vlaanderen, Brabant en Holland -leefde 33 % tot bijna 50% van de totale bevolking in een stad. Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat het stedelijke maatschappelijke bestel een uitermate belangrijke impact heeft gehad. Dit samenlevingsmodel blijkt echter geen monoliet. Allerlei sociale groepen hadden er elk hun eigen invloed, hun eigen belangen en aspiraties.
Verschenen in
Genre
Geschiedenis & Politiek
Laatste editie
21 maart 1997
Uitgeverij
Garant Uitgevers
ISBN
9789053505878
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic