Noordzee

,

0

Van de Eemshaven in Groningen tot aan Het Zwin in Zeeuws-Vlaanderen telt Nederland ruim 450 kilometer Noordzeekust. Het landschap langs de kust is verrassend en veelsoortig. Het varieert van brede zandstranden, hoge duinen, kunstmatige zeeweringen en rivierdelta's tot havenmondingen. Net zo afwisselend zijn de activiteiten die mensen al eeuwenlang aan de kust ontplooien. Boezemden de zee en de kust aanvankelijk angst in en waren het voornamelijk de werkterreinen van vissers, later trok de kust ook andere mensen aan en werd het naast een economische factor een belangrijke plek voor recreatie. Als maar even de zon schijnt, trekken de Nederlanders tegenwoordig massaal naar de goudgele stranden waar men bruin hoopt te worden.
Kustcultuur is het onderwerp van dit boek. Boeken waarin de kust en de cultuur - of aspecten daarvan - worden belicht, zijn niet nieuw. Nog niet eerder werd de kust echter benaderd vanuit het standpunt van de maritieme musea van Amsterdam en Rotterdam. De rijke collecties van beide musea vormen daarbij het uitgangspunt. Ruim twintig verschillende bijdragen bieden een caleidoscoop van onderwerpen die de lezer in woord en beeld naar de kust trekken. Deskundige auteurs gaan in op een veelheid van thema's en kwesties. Zo passeren verschillende Nederlandse kust- en badplaatsen de revue, gaan schrijvers in op de interactie tussen de zee en de kustgemeenschap, en behandelen zij factoren die het maritieme landschap bepalen.
Verschenen in
Genre
Geschiedenis & Politiek
Aantal pagina’s
128
Laatste editie
29 november 2012
Uitgeverij
Walburg Pers
ISBN
9789057308697
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic