Staatkundige vormgeving in Nederland I 1840-1940

0

"De eerste druk van dit alom geprezen en veel gebruikte handboek verscheen in 1946.
Mr. P.J. Oud heeft het tijdens de bezettingsjaren geschreven, getroffen als hij was door vaak voorkomende onwetendheid omtrent de staatkundige verhoudingen in het verleden. Hij signaleerde een grote behoefte aan een overzicht van de hoofdzaken in de staatkundige geschiedenis van Nederland.
Dat hij in die behoefte op voortreffelijke wijze heeft voorzien, daarvan getuigt niet alleen de grote waardering voor zijn initiatief, die hij in de loop der jaren herhaaldelijk van zijn recensenten heeft gekregen; het blijkt ook uit het feit dat het boek nu al aan zijn elfde druk toe is.
Oud heeft vooral de uitbouw van ons parlementair stelsel sinds de invoering van de grondslagen ervan halverwege de negentiende eeuw willen laten zien. In twintig hoofdstukken heeft hij bondig, helder en kritisch de kabinetsformaties en de partijpolitieke ontwikkelingen geschetst en de belangrijkste resultaten van de wetgevende arbeid ge?nventariseerd. Het geheel is doorweven met rake typeringen van de dramatis personae. Het heeft Oud steeds aan tijd ontbroken om de historiografische vorderingen in het boek te verwerken. Deze lacune vult dr. J. Bosmans, historicus te Nijmegen, nu op. Hij heeft vele passages in het licht van de huidige stand van de historiografie herschreven, aangevuld en daardoor verduidelijkt. Ook heeft hij een lijst met literatuursuggesties toegevoegd, die de belangstellende lezer gemakkelijk verder kan brengen.
Als hand- en leerboek bestemd voor studenten geschiedenis, rechten en politieke wetenschappen en voor allen met belangstelling in de politieke en parlementaire geschiedenis van Nederland.
P.J. Oud, minister van financi?n van 1933 tot 1937, tot 1963 lid van de Tweede Kamer van de VVD, vanaf 1948 fractievoorzitter. Auteur van het zesdelig standaardwerk `Het Jongste Verleden. Parlementaire Geschiedenis van Nederland 1918-1940? (Van Gorcum, 1968).
J. Bosmans, hoogleraar Nieuwste Geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen publiceert over de politieke en parlementaire geschiedenis. Hij schreef samen met prof.mr. F.J.F.M. Duynstee een boek over het Kabinet-Schermerhorn-Drees (Van Gorcum, 1977) en is de biograaf van de katholieke politicus Romme."
Verschenen in
Genre
Geschiedenis & Politiek
Laatste editie
05 juni 1997
Uitgeverij
Koninklijke Van Gorcum b.v.
ISBN
9789023232735

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic