Willem van Saint-Thierry en de liefde

0

Oorsprong van de westerse mystiek
Voorloper van Ruusbroec en Hadewijch, tegenstander van Abélard
Paul Verdeyen
Willem van Saint-Thierry en de liefde
Eerste mysticus van de Lage Landen
In de ziekenkamer van het klooster van Clairvaux ontstaat de westerse mystiek. Willem van Saint-Thierry en Bernardus van Clairvaux spreken er voor het eerst (in de westerse Kerk) over de liefdevolle band tussen Schepper en geschapene. Dat gebeurt in de taal en de beelden van het Hooglied. De inzichten van toen blijven hun geschriften voor altijd doorkruisen en beïnvloeden latere mystici als Ruusbroec, Hadewijch en Johannes van het Kruis.
Haarscherp ontleedt Paul Verdeyen de denk- en leefwereld van Willem van Saint-Thierry: zijn strijd tegen Abélard en de scholastiek, zijn commentaren op het bijbelse Hooglied, zijn radicale keuze als benedictijnermonnik voor de strengere orde van Cîteaux, zijn kritiek op de verloedering van het religieuze leven in de abdijen en kloosters…
Willem van Saint-Thierry en de liefde is niet alleen bijzonder helder maar ook origineel. Voor de eerste keer wordt de wat ‘vergeten’ maar zo belangrijke mysticus voor het voetlicht gebracht. De talrijke tekstfragmenten in vlot Nederlands omgezet, maken de mystieke inzichten voor iedereen toegankelijk.
P AUL V ERDEYEN s.j. (Sterrebeek, 1935) is hoogleraar em. aan de Universiteit Antwerpen. Bij uitgeverij Davidsfonds/Leuven publiceerde hij Jan van Ruusbroec. Mystiek licht uit de Middeleeuwen .
Verschenen in
Genre
Geschiedenis & Politiek
Laatste editie
25 januari 2001
Uitgeverij
Davidsfonds
ISBN
9789058261045
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic