Meer dan 4,3 miljoen beoordelingen en recensies Organiseer de boeken die je wilt lezen of gelezen hebt Het laatste boekennieuws Word gratis lid
×
    Charles Auteur

Duurzaamheid gaat ons allemaal aan het hart. Onze wereld mooi houden voor onszelf, voor onze kinderen en kleinkinderen - daar is geen discussie over. Lastig is soms dat het om grote dingen gaat, waar ik zelf op mijn eigen kleine plekje weinig invloed op lijk te hebben.
Maar is dat zo? Heb ik inderdaad weinig bij te dragen? Wat zou ik wel kunnen doen? Bijvoorbeeld als medewerker of betrokkene in de zorgsector: wat kan ik als individu, als medewerker, als lid van een clientenraad of MR, als teamleider of manager of bestuurder? Kan iemand daar eens een paar ideeën voor aandragen?
Ja, dat kan. En dat doet dit boek.

In de volle breedte van de zorg wordt veel nagedacht over duurzaamheid. Verduurzaming van gebouwen, beperking van het energiegebruik, kritisch nadenken over inzet van medicijnen en gebruiksmiddelen, slim omgaan met afval en verwerking ervan.
Zorg is een essentiële sector. Goed voor mensen zorgen, vooral als ze zwak en kwetsbaar zijn, het is de grondslag van menselijkheid. Tegelijk is het een grote sector, met veel gebruik van grondstoffen en er ontstaat dus ook heel veel afval. De centrale vraag is: hoe kunnen we de kwaliteit van de zorg voor mensen handhaven (of misschien zelfs verbeteren!) met minder afval, minder grondstoffenverbruik, minder schadelijke effecten voor onze wereld?

Dit boek inspireert dat zonder luchtfietserij: het gaat niet om onmogelijke idealen die ver weg liggen en waarvan oplossingen door anderen moeten worden gezocht. Nee, het gaat om de dingen waar je zelf morgen aan zou kunnen gaan werken. Het gaat niet om betweterij, niet om verwijten dat mensen het nu fout doen, niet over hoe het 'eigenlijk zou moeten´. Nee, het gaat om mogelijkheden om nu een stapje vooruit te zetten: een klein maar betekenisvol stapje. Op je eigen werkplek, in processen waar je zelf bij betrokken bent, met keuzes waar je zelf aan kunt bijdragen.
Pak eenvoudig een voorbeeld dat van toepassing zou kunnen zijn op jouw sector, jouw afdeling, jouw dagelijks werk en bespreek het met collega's. Er kan iets!

Dit boek inspireert. Alle aspecten van de grote breedte van de zorg komen langs in verhalen van mensen die er daadwerkelijk mee bezig zijn. Van de werkvloer, dus!
Van aandachtspunten bij nieuwbouw en verbouwingen tot en met de dagelijkse dingen. Van energie tot verbandmiddelen, van preventie tot medicijngebruik, van verminderen van dienstreizen en cliëntverplaatsingen tot gebruik van water, van inkoopprocessen tot afvoer en verwerking. De praktijkverhalen inspireren en maken duidelijk hoe iedereen daarin zijn rol heeft: van de top van de organisatie die de grote beslissingen neemt, tot de werkvloer die op detailniveau weet wat er verbeterd kan worden - als de verschillende rollen elkaar ontmoeten en serieus nemen en aanvullen zijn prachtige resultaten mogelijk!

Sterk aan het boek is dat niet alleen inspirerende verhalen worden gegeven, maar dat bij elk verhaal er verwijzingen zijn naar instrumentarium als je er ook mee aan de slag wilt: routekaarten, checklisten, aandachtspunten, plannen van aanpak. Daarmee ontsluit het boek veel meer dan de 200 pagina's mooie verhalen.

Het boek is geschikt voor beleidsmakers, managers, teamleiders en iedereen op de werkvloer. Van harte aanbevolen. Bespreek het in een MT, in een afdelingsvergadering, in teamoverleg. Inspireer mensen om na te denken, met ideeën te komen, aan de slag te gaan. Ook al is het misschien klein - het is relevant.

Dit is de inspiratie: doe er iets mee!

Reacties op: Inspiratie! Nu ermee aan de slag...

1
Heel de zorg - Joost Bijlsma Cathy van Beek
Jouw boekenplank Jouw waardering
Jouw recensie   Schrijf een recensie
? Onze partners
Gesponsorde boeken