Advertentie

Dit boek beschrijft de gevolgen van een schandaal rondom de uitgever Thomas Geel op zijn nabestaanden en anderen. Het gaat om de uitgave van een extreem rechts boek door de noodlijdende uitgeverij waar Thomas leiding aan gaf. Na het uitkomen van het boek en wat onhandige optredens in de pers en in babbelprogramma’s wordt Thomas door iedereen verketterd. Uiteindelijk resulteert dit in een auto-ongeluk waarbij Thomas het leven laat. Het verhaal wordt vanuit verschillende perspectieven verteld, met name die van zijn weduwe Isa, hun dochter Leonie en de journalist Joris.
De “val” zelf wordt nauwelijks beschreven, maar er wordt wel op gezinspeeld. Joris is bezig met een artikel of een boek over deze affaire. Om de gegevens voor dit boek te verkrijgen, schuwt hij weinig middelen. Hij ziet er ook niet tegenop om zijn zwangere vrouw te bedriegen om dichter bij Leonie te komen.
De centrale figuur in het boek (zo die er al is) is Isa, die zich heeft teruggetrokken in hun tweede huis in Ierland. Zij heeft nooit veel contact gehad met de bewoners van het dorp, maar dit wordt gaandeweg beter. Zij heeft vooral contact met haar buurvrouw Sally, die ze pas na geruime tijd vertelt dat Thomas is overleden.
Leonie is een “zoekende ziel”, die college geeft in de vakken filosofie, cultuur en kunst. Om dichter bij haar te komen, gaat Thomas als toehoorder deze colleges volgen, en contact met haar zoeken. Er ontstaat een kortstondige relatie tussen de twee, die niet verder gaat dan seks. Meer zoekt Leonie ook niet en bij Thomas gaat het vooral om zijn verhaal.
Vóór de uitgave van het veelbesproken boek door de uitgeverij heeft Thomas hevige botsingen gehad met de door hem erg gewaardeerde redacteur Anne, die zich (mede door haar achtergrond) persoonlijk door Thomas aangevallen voelt. Uiteindelijk trekt Thomas aan het kortste eind, maar de uitgave van het boek wordt hem fataal; hij wordt niet meer serieus genomen.
Het boek culmineert in de voorlezing van het “testament” van Thomas, waarbij, behalve Isa, Leonie en haar broer Arthur, vreemd genoeg, ook Anne en Joris aanwezig zijn. In dit testament wordt veel duidelijk rondom de beweegredenen van Thomas om het controversiële boek uit te geven.
Uiteindelijk vind ik het boek vrij onbevredigend. Er zijn te veel clichés (bijvoorbeeld over de sociale media en de ziekte van buurvrouw Sally) en de stijl is vrij kil. Natuurlijk is het goed geschreven, maar als lezer blijf je toch met een wat onbevredigd gevoel zitten. De “val” wordt niet echt beschreven en het “testament” is een kunstgreep om de achtergrond van Thomas te beschrijven.

Reacties op: onbevredigend en veel cliché's

66
De val van Thomas G. - Nelleke Noordervliet
Jouw boekenplank Jouw waardering
Jouw recensie   Schrijf een recensie
? Onze partners