Zonder de achterkaft te hebben gelezen ben ik in dit verhaal begonnen. Blij toe want als ik de boek omschrijvingen van De Ontnuchtering en The Awakening vergelijk merk ik al behoorlijke verschillen.

Ik betrad de decadente rijke Frans-Amerikaanse (Cajun) society waar een frivool "open" omgangsvorm heerst. In een mooie sfeer omschrijving wordt neergezet wat voor die kringen en tijd betamelijk was als "hoe het hoort". Haar gesteldheid op Robert's aanwezigheid tijdens de vakantie groeit in verliefdheid. Edna gaat nadenken over haar innerlijk en formuleert hetgene dat ze werkelijk belangrijk vind: alleen van jezelf zijn. Eenmaal terug in Orleans maakt ze steeds meer keuzes in haar leven die dit openbaren, het is alleen geen openbaring waar haar vriendinnen en kennissen zich mee kunnen vereenzelvigen. Ze neemt afstand, gaat steeds meer haar eigen weg en bloeit op tot een opmerkelijke vrouw met charisma, energie, verlangens en dromen. De opinie van de maatschappij omtrent haar gedrag blijft echter drukken: ze is getrouwd en moeder, bij tijd en wijle overvallen haar sombere buien. Als zij na een zware beproeving waarbij haar het "hoe het hoort , je bent moeder" weer als enige levensdoel voor gehouden wordt van zich afschudt, wordt zij opnieuw enorm teleurgesteld als dromen niet blijken uit te komen. Er rest nog maar een keuze: voor zichzelf.

Nadat het verhaal afstandelijk begint ga je mee in de persoonlijkheids ontwikkeling van Edna, met een opmerkelijk eind. Ik vond het mooi.
Is het een feministisch boek zoals ik ergens las? Ach, in de trant van zelfbewustwording van een autonoom mens wel; dat er meer is dan dat de vrouw moeder is in het gezin, onze alom geroemde "hoeksteen van de maatschappij". Maar niet in de extreme vorm van alleen maar zelfvervulling waar het soms naar neigt, in plaats van gelijkheid.
Is het een boek over "Seksuele Ontwaking" ? Ik vind dat bij zelf ontdekking er zoveel aspecten zich ontwikkelen waarvan de seksuele er maar een is.


Wederom een voorkeur voor de engelse versie, voorbeeld:
" A bird with a broken wing was beating the air above, reeling, fluttering, circling disabled down, down to the water" wordt vertaald als: "Een gewonde vogel vocht tegen de wind, maar cirkelde wankelend en fladderend in de richting van het water".

Een prettig boek, om Edna mee te mogen maken, ontdekte ook dat de originele titel "A Solitary Soul" is geweest, misschien wel meer toepasselijk.

Reacties op: Recensie De ontnuchtering