"Onder mijn huid" is het debuut van Sarah Hilary en nadat ik het boek gelezen heb, verlang ik naar het volgende boek. Het is een verhaal over mensen met geheimen, die totaal anders blijken te zijn, dan dat je in eerste instantie zou verwachten. Er zijn meerdere verhaallijnen, die af te toe samen komen.

Het begin is even wennen, er wordt verteld wie Marnie Rome is en wat haar geschiedenis is, dat gegeven komt regelmatig even naar voren in het verhaal en later blijkt waarom. Verder gaat het over een moordpoging in een "Blijf van mijn lijfhuis"waar Marnie en haar partner toevallig zijn. Vanaf dat moment volgen de rechercheurs een lijn, die je zou verwachten: echtgenoot wordt neergestoken door mishandelde echtgenote. Het zal wel een wraakoefening zijn, dat is het ook maar totaal anders dan je zou verwachten. Omdat de rechercheurs die lijn volgen schiet het onderzoek niet op en wordt het steeds raadselachtiger. Aan het eind pas begint Marnie iets te vermoeden en vergeet dat tegen haar partner te vertellen, die er op een akelige manier ook achterkomt.
Er is nog een verhaallijn over een man, die het opvanghuis in de gaten houdt maar het is pas veel later duidelijk met welke reden, ik werd steeds op het verkeerde been gezet.

Het onderwerp is huiselijk geweld en de schrijfster laat je kennismaken met een vormen van dat geweld, waar weinig aandacht aan wordt besteed.
Het is een boek, dat blijft boeien zelfs in en overvolle trein waar veel gesproken wordt.

Reacties op: Geheimen