Rectorale redevoeringen

0

Els Witte is sedert 1974 als historica aan de VUB verbonden. Als gewoon hoogleraar doceert ze onder meer de cursussen 'Politieke Geschiedenis van België', 'Maatschappij en instellingen van de hedendaagse periode', 'Toepassingen van de historische kritiek' en 'Politieke functies van de massacommunicatie'. Haar wetenschappelijk onderzoek spitste zich vooral toe op diverse thema's uit de politieke geschiedenis van België. Ze is auteur van talrijke boeken en artikelen die in het Nederlands, Frans en Engels verschenen. Els Witte is directeur van het Centrum voor de Interdisciplinaire Studie van Brussel. De laatste jaren verrichtte ze ook onderzoek naar de schoolstrijd in de negentiende en de twintigste eeuw, ook met betrekking tot de universiteiten. Els Witte maakt deel uit van verscheidene wetenschappelijke organisaties, zoals het Centre de Recherche et d'Information Socio-Politique (CRISP), het Politologisch Instituut en het Studie- en Documentatiecentrum voor Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA). Ze ontving diverse wetenschappelijke prijzen en is lid van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Van oktober 1994 tot oktober 2000 was Els Witte rector van de VUB. Ze was de eerste vrouwelijke rector en tevens de eerste rector die een mandaat van zes jaar volbracht. Sedert oktober 1999 is ze voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad. Ze was tevens voorzitter van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en is lid van de Federale en Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid. Van 1988 tot 1994 was ze voorzitter van de Raad van Bestuur van de BRTN. Els Witte is ook lid van de Nederlandse Taalunie (sinds 1997). In 1996 werd ze door de koning onderscheiden wegens bijzondere academische, wetenschappelijke en maatschappelijk-culturele verdiensten en ontving ze de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap op voorstel van de Vlaamse minister van Brusselse Aangelegenheden en Gelijke-Kansenbeleid.
In haar rectorale redevoeringen sneed Els Witte diverse problemen en thema's aan, die nog steeds actueel zijn. Tijdens haar rectoraat voerde de Vlaamse Regering een beleid, dat gericht was op de reorganisatie van het universitair en hoger onderwijs. Dit proces is nog niet voltooid. Haar analyses, visies en standpunten aangaande de optimalisatie en rationalisatie van het universitaire onderwijsaanbod in Vlaanderen, de toegang tot de universiteit, het toelatingsexamen voor arts/tandarts, de hervorming van de financiering van de universiteiten, de spanning tussen de universiteit en de markt en andere aspecten vormen dan ookeen blijvend referentiekader voor al wie betrokken is bij het universitaire beleid in Vlaanderen.
Verschenen in
Genre
Geschiedenis & Politiek
Aantal pagina’s
156
Laatste editie
16 oktober 2000
Uitgeverij
Academic & Scientific publishers
ISBN
9789054872771
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic