Advertentie

Het boek geeft een inkijk in de calvinistische denkwijze over de zondige mens.
Eerst probeert Bram, daarna gevolgd door zijn zoon Adam, zoon Mo en kleinzoon Kay middels natuurcampings een paradijs op aarde te creëren. Telkens mondt het uit in een Sodom en Gomorra, doorspekt met verdovende middelen, (onvrijwillige) seks, en uiteindelijk doodslag. Ondanks het volgen van de tien geboden, die in het boek vertaald zijn naar leefregels, blijft de sterveling zondig. Mensen met burn-out en depressie lijken gebaat te zijn bij de rust en regels van het Hof van Eden. Daar wordt ze gevraagd zich over de eigen grenzen heen een ander altijd te helpen en toe te staan dat de ander helpt, ook al heb je daar op dat moment geen behoefte aan.
Literair gezien een boek met sterk wisselend kwaliteitsniveau en veel personages, waardoor het voor de lezer goed opletten blijft wie ook al weer met wie familiebanden en gedeelde geschiedenis heeft.
Voor hulpverleners in psychische en emotionele gezondheid een verrijking in kennis ten aanzien van mogelijke oorsprong in laag zelfbeeld, afwijzing van genot en genieten, geen eigen grenzen hebben en fatalisme: ‘we zijn gedoemd tot slechte daden’ of ‘ik ben niet goed genoeg’. Vanwege dit aspect geef ik het boek twee sterren.

Reacties op: Inkijk in calvinistisch wereldbeeld

1
Hof van Eden - Peter Den Hollander
Jouw boekenplank Jouw waardering
Jouw recensie   Schrijf een recensie
? Onze partners