Advertentie

Cornwall 1818.
In het plaatsje Goldweth in de graafschap Cornwall waren de mensen afhankelijk van de kopermijnbouw. Matthew Blake was eigenaar van zo’n mijn. Zijn broer Isaac hielp hem daarmee. De kopermijn verschafte werk aan de helft van de mannen in het dorp. Zelfs in donkere nachten, waren arbeiders aan het werk, als spoken onder het oppervlak, op zoek naar hun fortuin in het schijnsel van lantaarns en kaarslicht.

William Lambournes, was eigenaar van een andere kopermijn. Soms werden mijnen uit economische overwegingen gesloten gehouden. Dat gold ook voor de door Lambournes beheerde mijn en werd daarom niet door Lambournes geëxploiteerd. Daar maakte hij zich niet geliefd mee. Immers, mannen wier levensonderhoud afhing van hun werk in de mijnen, werden ongedurig. Daarom was hij in de regio één van de meest gehate mannen. Wanneer Julia Twethewey, een nicht van Lambournes, op weg is naar Lanwyn Manor (het buitenverblijf van de familie Lambournes) vond er een overval plaats en waarbij Julia werd bedreigd. Gelukkig voor Julia was Isaac Blake daar aanwezig. Isaac wist erger te voorkomen. Isaac en zijn vriend Charlie Benson probeerden de overvallers nog te vinden. Echter zonder resultaat. Het voorval ging Julia niet in haar koude kleren zitten. Haar kennismaking met Isaac Blake bleef haar bezig houden.

Aan de mensen die je hadden opgevoed was je in die tijd verschuldigd om een goede echtgenoot te vinden. Dat werd zelfs als een plicht beschouwd. Tijdens haar verblijf in Lanwyn Manor, komt Julia Twethewey er achter dat Matthew Blake een oogje op haar heeft. Julia haar tante, Beatrice Lambournes vond Matthew een goede partij. Matthew, wilde William Lambournes bewegen om te investeren in een mijn. Om dat doel te bereiken zou een huwelijk met Julia goed van pas komen.

TE GAST OP LANWYN MANOR, geschreven door SARAH LADD, brengt je terug in een ver verleden. Het is boeiend geschreven. Tijdens het lezen ruik je de rook van pijpen en sigaren, vermengd met de geur van een haardvuur. Een beetje voorspelbaar.

Reacties op: Over intriges en liefde.

59
Te gast op Lanwyn Manor - Sarah E. Ladd
Jouw boekenplank Jouw waardering
Jouw recensie   Schrijf een recensie
? Onze partners