Een boek vol zelfonderzoek en reflecties. Ook een boek met krachtige emoties en de daarmee verband houdende daden. De vele overdenkingen zijn soms wat pathetisch gebracht en de gebeurtenissen en situaties waar welgesteldheid en rijkdom uit moet blijken zijn hier en daar wat over the top. Het geheel is dus niet overal even realistisch, naar mijn idee. Maar evengoed zijn er in dit boek ook mooie en treffende zinnen en vergelijkingen en goedgekozen woorden te genieten.
Ik had ook het idee dat het niet altijd even goed vertaald was waardoor ik af en toe de strekking van een gedachtengang zelf wat moest invullen; wat op zich niet echt problemen gaf. Maar het hindert een vlot doorlezen wel.
Toch bleef het boek aantrekkelijk genoeg om telkens verder te lezen.

Reacties op: Recensie Ontmaskering