Advertentie
    Marjan van Druenen Hebban Recensent

Als de rook om je hoofd is verdwenen. Lessen uit het crematorium, is een gedegen vertaling van Smoke Gets in Your Eyes, een New York Times bestseller en debuut van schrijfster Caitlin Doughty. Zij ziet op achtjarige leeftijd in een winkelcentrum een meisje van de eerste verdieping naar beneden vallen. Op een toonbank. Dood. Deze traumatische ervaring maakt dat Caitlin dwangstoornissen ontwikkelt en een enorme angst voor de dood krijgt. Om het leven draaglijk te maken cultiveert ze een stevige ontkenning van de dood. Zie daar een klein meisje dat uit angst ’s nachts wakker bleef en zich onder de dekens verschool omdat ze geloofde dat de dood haar dan niet kon meenemen. Naarmate haar leeftijd vordert wordt ze volledig in beslag genomen door alles wat met dood en duisternis maken heeft. Uiteindelijk kiest zij er bewust voor om te gaan werken in een crematorium, aangezien ze behoefte kreeg aan de confrontatie met echte lijken, de tastbare dood. Caitlin treedt in dienst bij Westwind Cremation & Burial, een particulier uitvaartbedrijf. De realiteit was heftiger dan ze ooit had kunnen vermoeden. Tot in details wordt alles beschreven, hoe de retorten (crematieovens) en de lijkenkoelkasten eruitzien. Zelfs hoe het lichaam verbrandt in de oven wordt accuraat uiteengezet, waarna je als lezer geen vragen meer hebt.

Krampachtig probeert Caitlin haar angst voor de dood te overwinnen, door alle fasen van het doodsproces te doorlopen. Beginnend bij het ophalen van het lijk (“ieder persoon was een nieuw avontuur”), het fatsoeneren van het dode lichaam met weerhaken, superlijm en huishoudfolie, de lijkverbranding en eindigend bij het uitstrooien van de as wanneer er geen nabestaanden meer waren om dit te doen. 

Naast alle informatie die je van haar krijgt, zoals vermelding welk lichaamsdeel er het langst over doet om te verbranden, wat er met implantaten, kunstgebitten en andere metalen voorwerpen die zich gedurende een mensenleven in een lichaam verzamelen gebeurt, staat het boek vol met wetenswaardigheden over de uitvaartindustrie in de breedste zin van het woord. Inclusief de zogenaamde ‘uitvaarthumor’.

Caitlin schrijft vanuit een ideaal; ze wil een manier ontwikkelen om anderen vertrouwd te maken met sterfelijkheid, zodat ze niet zo getraumatiseerd zouden raken zoals zijzelf toen ze voor het eerst geconfronteerd werd met de dood. Zo ontstaat haar idee voor een uitvaartgelegenheid, een plek waar afgerekend wordt met tradities en waar de uitvaart een spektakel moet zijn! Inmiddels heeft zij een groot aantal ideeën gerealiseerd, werkt ze zelf als uitvaartondernemer in Los Angeles en heeft ze de “Order of the Good Death” opgericht, een online platform waar professionals constant op zoek zijn naar manieren om bewustzijn en aanvaarding in onze (doods-)cultuur te integreren.

Zeer openhartig geschreven, zonder ook maar iets te verbloemen, zonder enig taboe. Daarbij gebruikmakend van een behoorlijke dosis ironie en zwartgallige humor. Je moet wel een redelijk sterke maag hebben om dit te lezen! Een onmisbaar werk voor iedereen die meer over het uitvaartwezen wil weten, bovenal een realistisch verhaal om vervolgens de dood te omarmen, in plaats van te ontkennen.

Reacties op: De Dood is het Einde (!)

Steun je favoriete boekhandel

Bestel je boeken op Hebban bij Libris of Blz. en steun een boekhandel bij jou in de buurt. Vanaf €15,- gratis bezorgd.

Bestel het boek bij Libris vanaf 24,99
Bestel het boek bij Blz. vanaf 24,99
bestellen
bestellen
bestellen
Proxisbestellen
Boeken.combestellen

  Klik hier voor een overzicht van alle aanbieders