Dit in zekere mate filosofisch werk, is geschreven vanuit verwondering over de wereld, de mens en de samenleving. Karen Walthuis, coach en psycholoog, wil met haar werkzaamheden een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van individuen en organisaties en aan een bewustere samenleving”. Zij houdt ons spiegels voor, beginnend met het boek zelf wat een fraaie spiegelende voorkant heeft. Het is opgebouwd uit twee delen, tien collectieve en tien alternatieve illusies. Deze illusies worden weergegeven als de tien G’s (God, Geloof, Goeroe, Grip, Getallen, Geld, Geweld, Gezin, Geliefde, Geluk), ogenschijnlijk verwant aan de Bijbelse tien geboden, echter in een ultramodern jasje gestoken. Middels deze illusies wordt de lezer uitgedaagd zijn eigen opvattingen en standpunten los te laten zodat er nieuwe inzichten kunnen ontstaan.

Zo wordt ons de vraag gesteld hoe het kan dat mensen elkaar beoorlogen in naam van God; God is toch liefde? Als alternatieve illusie wordt ons God gegeven als de God in jezelf, de wezenlijke verbinding met jezelf, de ander en het grote geheel. Het besef dat alles met elkaar verbonden is en dat ieder slokje water de hele geschiedenis van de wereld bevat. De illusies moeten we ruimer zien dan alleen de letterlijke betekenis van het woord. De Goeroe kan een sterke leider zijn of een wijze meester die het licht gezien heeft. Maar laten we eens stilstaan bij ons innerlijk leiderschap. In hoeverre nemen wij de volle verantwoordelijkheid voor ons denken, voelen en handelen? Grip hebben we nodig om orde in de chaos van de wereld te scheppen, daarom zijn er wetten, regels en ook verzekeringen die we voor ongeveer álles kunnen afsluiten. Zo hebben we de illusie overal grip op te hebben, maar als we ergens grip op kunnen hebben is het op onszelf, door een aandachtsvolle levenshouding te ontwikkelen en mee te gaan met de stroom van het leven. Anders gezegd: loslaten van grip! Loslaten van de illusie van Getallen zou ons kunnen laten inzien waar het nu werkelijk om gaat. Statistieken, CITO toetsen voor kleuters, IQ testen, het hanteren van subjectieve criteria om een psychische stoornis te bepalen, vaak gaan we ons doel voorbij. Om maar te zwijgen over de Geldillusie. Is zo veel mogelijk geld vergaren ons doel? Lees het schokkerende gesprek met de (ex-)bankdirecteur maar eens. Het is een obsessie geworden. Meer, meer, meer en de aandeelhouder boven alles!

Wanneer we wat willen veranderen aan onze manier van denken en aan onze beleving van de wereld, met inbegrip van alle illusies, kunnen we tijd maken voor het doen van wat kleine STOP-oefeningen. ST(stapje terugdoen en stil worden) O (observeer jezelf) P (pak de draad weer op). Oefeningen om even uit de situatie te stappen en te letten op dingen die belangrijk zijn. Deze vaardigheden worden kort en bondig beschreven, hier kunnen we wat mee!

Zelfinzicht, situaties van een andere kant kunnen bekijken en het aanspreken van onze eigen wijsheid zijn sleutels tot gedachteverandering. Walthuis stelt ons precies de vragen die we altijd al hebben gehad. Dit doet zij oordeelloos, op een zeer bescheiden, ingetogen manier. Hier en daar subtiel provocerend, zodat we uitgedaagd worden om antwoorden te geven en op zelfonderzoek uit te gaan. Een waardevolle en zeer bruikbare aanvulling op bestaand materiaal over innerlijke rijkdom.

Reacties op: Gesneuvelde illusies

1
Hoe word ik echt rijk? - Karen Walthuis
Jouw boekenplank Jouw waardering
Jouw recensie   Schrijf een recensie
? Onze partners
Gesponsorde boeken