Advertentie

Leon is de jongste zoon uit een gegoede Nederlandse familie. Hij vaart als 18-jarige in de hoedanigheid van consul naar Amerika om er fortuin te maken. Juliette is een slaaf van de man waar Leon te gast is in Charleston, een mooie levendige havenstad in South-Carolina. Ze worden verliefd op elkaar in een periode die voor hen beiden onmogelijk, zelfs gevaarlijk is voor henzelf en hun naasten.

“Was Charleston een vrouw geweest, dan zouden adjectieven om haar te beschrijven tekortgeschoten zijn…”

Een goed gedocumenteerde en vlot geschreven geschiedenis uit de 19e eeuw over twee mensen die in een voor hen onmogelijke tijd verliefd worden en die ondanks alle moeilijkheden en tegenkantingen proberen te bereiken wat ze willen.

Het boek is een 95 bladzijden tellend boeken week geschenk. Het geeft een overzicht over het leven van Leon en Juliette. Kort maar toch lang genoeg om de gevoelens en sfeer uit die tijd heel goed weer te geven. Het boek spreekt over de verontrustende tijden in zowel Nederland als de VS in de 19de eeuw. Er worden een heel aantal details in het boek verwerkt in verband met de wetten die toen in voege waren of veranderden. Een aantal extracten uit dagbladen, juridische teksten enzovoort tonen aan dat de auteur een heuse zoektocht heeft gedaan en zelfs naar Amerika is gereisd om al deze tweehonderd jaar oude details te verzamelen en om al deze reële feiten in het verhaal te verwerken.

Het leest enorm vlot. Het zijn uiteraard korte hoofdstukken met aangepaste titels. Op het einde van enkele hoofdstukken is de laatste zin als het ware ook een cliffhanger die je uiteraard doet verder lezen. Het boek zit heel goed in elkaar. De feiten volgen elkaar op en er wordt telkens geschiedkundige en juridische informatie meegegeven over die tijd, over de personages.

Ik vond de schrijfstijl heel goed. Het is misschien een onverwachte schrijfstijl maar je wordt er toch aangenaam door verrast. De stijl was ook niet altijd dezelfde. Er waren stukken in die gedetailleerd waren om de leefwereld rond de hoofdfiguren te beschrijven en er waren stukken die gevoeliger geschreven waren als het om Leon en Juliette ging. Alhoewel het boek geen roman is, spoort de wijze waarop de auteur het verhaal vertelt de lezer aan om het boek verder te ontdekken.

De hoofdpersonages worden niet zo diep uitgewerkt maar je hebt toch een gevoel van hoe hun karakter in grote lijnen moet geweest zijn. De andere personages worden vermeld met de link naar Leon of Juliette terwijl zij die nader bij hen staan wat beter worden gesitueerd. Je hebt in feite genoeg informatie om het hele verhaal te vatten.

Dit boek is een kort maar krachtig en op reële feiten gebaseerd verhaal over hoe twee mensen een quasi onmogelijke liefde waar maken en over hoe de auteur deze geschiedenis heeft achterhaald om ze met ons te delen.

Reacties op: Een moedig liefdesverhaal

616
Leon & Juliette - Annejet van der Zijl
Jouw boekenplank Jouw waardering
Jouw recensie   Schrijf een recensie
? Onze partners
E-book prijsvergelijker