Leesclubdiscussie [spoilers toegestaan]

op 08 februari 2022 door

LEESCLUBVRAGEN

Vraag 1: Cover en leesclub: link

Cover

1a. Wat vind je van de cover en de opmaak van het boek? Denk daarbij aan de kaft, de achterflap, rug, papierkeuze, lettertype, regelafstand, formaat, hoofdstukken etc.)

1b. Als je het boek in de boekhandel zou zien liggen, zou je het dan oppakken? (waarom wel, waarom niet?)

Leesclub

1c. Waarom heb je je aangemeld voor deze leesclub en wat zijn je verwachtingen?

Vraag 2: Inspiratie: link

2a. Waar haal jij je inspiratie voor nieuwe boeken en/of schrijvers vandaan? En waarom juist van die plek?

2b. Lees je vaker samen met één of meerdere personen een boek (geen Hebban-leesclub), zoals bijvoorbeeld een Buddyread? Hoe gaat dat in z'n werk? En zo niet, wat weerhoudt je?

Vraag 3: Schrijfstijl en inspiratie: link

Zoals jullie waarschijnlijk weten is dit boek van Chantal van Mierlo in 2017 in verkorte vorm als luisterboek uitgebracht. Voor deze gedrukte versie is ze opnieuw in de pen geklommen en heeft ze passages toegevoegd en bepaalde beschrijvingen langer gemaakt.

Schrijfstijl

3a. Wat vind je van de schrijfstijl van Chantal en hoe zou je die omschrijven?

3b. Is het je ergens in het boek door stijl, inconsequentie, of lengte opgevallen dat de auteur deze versie heeft aangepast (zie intro hierboven)? Wel/niet wat zegt dat volgens jou?

Perspectief

3c. Het hele verhaal is vanuit hoofdpersonage Julia geschreven. Wat vind je daarvan, en hoe heb je dat ervaren?

3d. Welk perspectief heeft 'normaal' je voorkeur? Leg uit.

Vraag 4: Personages: link

Personages

Bij vraag 3 kwam hoofdpersonage Julia al even ter sprake. Door het gebruikte vertelperspectief leren we haar al behoorlijk goed kennen. In deze vraag gaan we dieper in op Julia en de andere personages.

4a) Hoe zou je Julia's karakter omschrijven?

4b) Hoe vind je dat het personage Julia zich ontwikkelt gedurende het verhaal? Noem een voorbeeld waarin dit (positief of negatief) duidelijk naar voren komt.

4c) Welk van de andere personages spreekt je het meest aan, en welke het minst? En waarom?

4d) Je zit opgesloten in de lift met één van de personages uit het boek. In afwachting van de hulp die onderweg is, raken jullie in gesprek. Met wie zit je in de lift en welke vraag zou jij hem of haar stellen? LET OP: je mag WEL hetzelfde personage kiezen als één van de andere deelnemers, maar je mag NIET dezelfde vraag stellen. 

Vraag 5: Spanning en setting: link

Spanning

5a. Welke technieken heeft de auteur gebruikt om de spanning in het verhaal op te bouwen? (denk hierbij aan flashbacks/chronologie/cliffhangers)

5b. Hebben deze technieken voor jou gewerkt? Met andere woorden: Wat vond je van deze opbouw en van de uiteindelijke ontknoping? Leg uit.

5c. Een goede thriller heeft één of meerdere 'ik-zit-op-het-puntje-van-de-stoel-elementen'. Kies een passage waarbij jij dat het meest had, en leg uit waarom.

Setting

5d) Kon je je inleven in de setting van het boek? (Waarom wel, waarom niet)

5e) Naar aanleiding van de vraag van Esther aan Chantal geeft Chantal aan een speciale reden te hebben gehad om voor Arnhem te kiezen als crimescene. Is het voor jou duidelijk nu het boek uit is? (leg uit)

Vraag 6: Titel en cast: link

Titel

6a. Stel je moet iemand de titel De verloren jongen uitleggen. Hoe zou je dat doen, en naar welke personage(s) kan de jongen verwijzen?

6b. Als je zelf een titel zou mogen verzinnen, welke titel zou dit dan zijn? (Het mag natuurlijk niet de huidige titel zijn.)

Cast

6c. Het zal niemand verwonderen dat dit boek verfilmd wordt. Daarom lijkt het ons leuk als jullie in de huid van een castingdirector kruipen en een aantal filmrollen voor het boek invullen. Je mag daarbij putten uit zowel nationale als internationale acteurs en actrices. De meeste rollen zijn inmiddels al vergeven, maar bij de volgende personages twijfelen we nog:
1)    Julia
2)    Maarten
3)    Damian
4)    Daniël
5)    Justus

6d. Wat vind je van de cast die de deelnemer boven en onder je heeft gekozen? Zet je antwoord als reactie bij de betreffende deelnemer. (Voor de eerste die antwoord: reageer op de twee deelnemers onder je; voor de laatste: reageer op de twee deelnemers boven je.)

Vraag 7: Thema's: link

Chantal heeft in De verloren jongen een aantal thema’s verwerkt, zowel grote als kleine.

7a. Welke thema’s ben jij allemaal tegengekomen?

7b. Welk thema sprong er voor jou uit, en waarom? (m.u.v. kannibalisme, daar komen we bij 7c. op terug)

Kannibalisme
Kannibalisme hoort bij sommige diersoorten bij de levenscyclus (de zwarte weduwe). Ook zie je het bij dieren die in gevangenschap leven. Bij de mens komt kannibalisme alleen nog voor in zeer extreme situaties.

7c. Bij welke extreme situaties kun jij je kannibalisme voorstellen? Leg uit.

7d. Onder welke noemer valt kannibalisme in dit boek, en vind je het voldoende uitgewerkt?

Vraag 8: Auteur: link

Chantal

8a. Heeft de auteur je met dit boek weten te raken in positieve of negatieve zin? Zo ja, leg uit. Zo nee, waaraan ligt dat volgens jou?

8b. Volgende week komt deel 2 uit De laatste vrouw. Ga je dit boek lezen? Waarom wel/niet?

Co-auteur

Op Hebban staat deze boekbeschrijving van De laatste vrouw:

Na een vreselijk verlies heeft gedragsdeskundige Julia Menken grote moeite om haar leven weer op te pakken. Met tegenzin wordt ze op een grote zaak gezet waarbij jonge vrouwen in de Brabantse Peel spoorloos verdwijnen. Ze kan haar gedachten maar nauwelijks bij haar werk houden, en dan dreigt ze ook nog eens de voogdij over haar zoon Mees kwijt te raken…

8c. Het aanvechten van de voogdij over Mees komt uit onverwachte hoek, het is namelijk niet Daniël, ook zijn het niet Julia's ouders of haar schoonmoeder. Aan jou de eer om te vertellen wie het dan wel is, en waarom die persoon dat doet. Het mag een personage uit De verloren jongen zijn, maar je mag ook een geheel nieuw personage bedenken. Maak er wat moois van!

Vraag 9: Verwachtingen en aanbevelingen: link

9a. Met welke verwachtingen begon je aan dit boek en zijn deze uitgekomen?

9b. Zou je dit boek aan je vriend(inn)en aanraden? Waarom wel/niet?

9c. Zou jij gezien de inhoud van het boek een minimum leeftijd op de cover zetten, en zo ja welke leeftijd?

9d. Hoe zou je het verhaal in twee zinnen samenvatten voor iemand die het boek nog niet kent? Je mag er ook een slogan van maken.

Vraag 10 Vergeten vragen: link

10a. Wat is jouw vraag? Motiveer de vraag. Iedereen wordt geacht hier antwoord op te geven.

OF

10b. Welke opmerking wil je nog kwijt over het boek? Ook hier wordt van iedereen een reactie op verwacht.Reacties op: Leesclubdiscussie [spoilers toegestaan]

Meer informatie

Gerelateerd

Over

Chantal van Mierlo

Chantal van Mierlo

Chantal van Mierlo (1979) is geboren en opgegroeid in Boxtel. In 2016 verscheen ...