Advertentie

Nelleke Noordervliet heeft de lezer een complex boek voorgeschoteld, een boek dat verschillende verhaallijnen bevat en diverse stijlvormen gebruikt, zoals dagboek, (auto)biografie, dialoog, monoloog en interview. De variatie leidt in het begin misschien tot enige verwarring, maar blijkt later verfrissend en verhelderend te werken.
Het boek gaat in wezen over menselijke verhoudingen, vooral binnen een familie, maar met een nauw verband met de maatschappij waarbinnen de leden van het gezin functioneren.
De titel van het boek geeft feitelijk het thema aan : Thomas, de vader van het gezin, een ambitieuze uitgever, die door de publicatie van een maatschappelijk controversieel boek “ Hedendaags fanatisme” een diepgaand conflict krijgt met mede-uitgever Anne Benraad. Bij het begin van deze roman is hij “verdwenen” . Pas op blz 104 wordt duidelijk wat er met hem gebeurd is.
De moeder in het gezin, Isa, eigenlijk de dragende figuur van het verhaal, vlucht naar Ierland, voor haar een geliefd toevluchtsoord, vervuld van woede en wraakgevoelens jegens haar man en jegens alles en iedereen om haar heen , om daar eenvoud en rust te vinden. Verder blijkt dat de dochter, Leonie vol wrok zit, omdat haar moeder zich in het huwelijk te veel weggecijferd heeft, en haar feminisme niet in praktijk gebracht heeft.
Een fanatieke journalist, Joris, probeert op allerlei manieren de feiten rond het conflict te onthullen, waarna de complicaties binnen het gezin( zoon Arthur speelt slechts zijdelings een ondergeschikte rol) steeds duidelijker worden, ook via flashbacks.
Zoals zo vaak spelen onderlinge communicatieproblemen, al sinds een ver verleden, een grote rol.
Het is moeilijk om de “val” uit de titel te verklaren als een kwestie van oorzaak en gevolg, maar het zoeken zorgt wel voor een intens gevoel van spanning bij de lezer.
Na lezing ( twee keer lezen is misschien aan te bevelen!) kunnen interpretaties uiteen lopen en het einde blijft min of meer open, , maar rijke ervaringen op het gebied van persoonlijke verhoudingen, moderne maatschappelijke vraagstukken en stilistische hoogtepunten vallen de lezer ten deel, als men tenminste bereid is door aanvankelijke moeilijkheden heen te bijten. Een heel mooi boek!

Reacties op: Complex?.....Gecompliceerd?

66
De val van Thomas G. - Nelleke Noordervliet
Jouw boekenplank Jouw waardering
Jouw recensie   Schrijf een recensie
? Onze partners