Merel Plat Hebban Recensent

Met het sluiten van het klimaatakkoord proberen we te bereiken dat in 2030 de hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen gehalveerd is. Er worden verschillende maatregelen genomen; zo wordt halverwege maart de maximale snelheid op snelwegen teruggeschroefd naar 100 km/u. 

De maatregelen – maar ook klimaatverandering op zich – doen stof opwaaien. Tegenstrijdige berichtgeving helpt hier niet aan mee, want stevenen we nu af op een klimaatcatastrofe, of wordt de aarde juist kouder en valt het dus allemaal wel mee met die opwarming? Voor een goed en zinnig debat is het nodig om voldoende (wetenschappelijke) kennis te hebben over milieuverandering. In Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering zet Bart Verheggen de feiten helder uiteen. 

Verheggen is klimaatwetenschapper en docent aan Amsterdam University College. Sinds 2008 schrijft hij een blog waarin klimaatwetenschap en maatschappij met elkaar verweven zijn. De artikelen vormden een belangrijke informatiebron voor Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering. In acht hoofdstukken wordt besproken hoe de klimaatverandering eruitziet en wat de oorzaken, gevolgen en oplossingen zijn. 

De verschillende aspecten van klimaatverandering worden duidelijk uitgelegd. Stap voor stap wordt uiteengezet hoe het broeikaseffect werkt. Regelmatig wordt dit ook nog schematisch in een tekening weergegeven. Daarnaast gebruikt Verheggen voorbeelden en analogieën om verschillende feiten en processen te verduidelijken. Hierdoor wordt de informatie over klimaatverandering begrijpelijk en toegankelijk gemaakt voor het grote publiek. 

Desondanks is het af en toe pittig om alles volledig te begrijpen. Een aantal aspecten worden verder uitgediept in de grijze kaders in het boek, en daarbij raakt Verheggen de lezer soms kwijt. Bijvoorbeeld wanneer hij de verschillen in invloed bespreekt die de drie koolstof-isotopen op het klimaat hebben. Dit soort informatie is te complex voor de leek en lijkt ook geen noodzakelijke kennis om het klimaatdebat te kunnen volgen. 

Positief is dat Verheggen een compleet beeld weet te schetsen van de klimaatverandering. Zo beschrijft hij niet alleen menselijke oorzaken van de veranderingen, maar geeft hij ook aan welke natuurlijke processen een rol spelen. Trends op korte en langer termijn geeft hij in overzichtelijke grafieken weer. Verder is er veel aandacht besteed aan het ontkrachten van misstanden rondom de klimaatverandering. Als lezer weet je daardoor wat de juiste informatie is, maar ook waarom tegenstrijdige informatie niet klopt. 

Dit maakt Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering tot een boeiend en informatief boek. Door het lezen legt de lezer een goede basis om het klimaatdebat geïnformeerd te kunnen volgen of hier zelf aan deel te nemen.

Reacties op: Goede basis voor zinnig debat over klimaatverandering

4
Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering - Bart Verheggen
Jouw boekenplank Jouw waardering
Jouw recensie   Schrijf een recensie
? Onze partners
Gesponsorde boeken