Advertentie
    Onno van Rijen Hebban Recensent

Nick Cook, voorheen luchtvaartredacteur van Jane’s Defense Weekly, het belangrijkste tijdschrift voor militaire inlichtingendiensten, kan worden beschouwd als een van de belangrijkste defensieanalisten van het Verenigd Koninkrijk. Als redacteur had hij toegang tot de hoge kringen van de mondiale defensie-industrie. In het bijzonder is hij geboeid door het gebruik van wetenschap en technologie in de militaire sector. Dit vormt de basis voor Grid.

Een ex-marinier staat op het punt om van een kerktoren in de buurt van het Witte Huis te springen. Hij vraagt naar Josh Cain, ex-militair en arts van Robert Thompson, president van de Verenigde Staten van Amerika. Hij lijkt Cain te kennen en wil hem vertellen dat er een complot gesmeed is om de president om het leven te brengen. Cain gaat naar hem toe en tijdens hun gesprek wordt de onbekende man door een sluipschutter doodgeschoten.

President Thompson droomt regelmatig over zijn eigen dood, die telkens op dezelfde manier plaatsvindt. Cain vraagt zich af of de dromen van de president en het complot met elkaar verband houden. Zouden tegenstanders van de president van plan zijn Thompsons geest te manipuleren? Cain gaat, geassisteerd door Special Agent Hetta Hart, op onderzoek uit en begint met uit te vogelen wie de onbekende man op de kerktoren was.

Grid bestaat uit drie delen, waarbij meerdere verhaallijnen door elkaar heen lopen. Het wordt verteld in de eerste persoon vanuit het perspectief van hoofdpersoon Josh Cain. Deze lijfarts wordt door de auteur goed getypeerd als een sympathiek en oprecht persoon. Cain lijdt nog steeds onder het verlies van zijn vrouw Hope, die bij een auto-ongeluk om het leven is gekomen. Cain is slechts een van de vele kwetsbare personages die proberen tegenslagen uit hun verleden achter zich te laten. Hij probeert het vreemde gedrag van de president te begrijpen, maar krijgt te maken met situaties die voor hem onbegrijpelijk zijn.

Cook heeft een goede, plezierige schrijfstijl. Desondanks moet de lezer geconcentreerd blijven om het verhaal goed te kunnen volgen. Waarschijnlijk heeft de auteur een ingenieus idee voor een verhaal in zijn hoofd gehad, maar is het hem onvoldoende gelukt dit heel begrijpelijk over te brengen naar zijn lezers. Een van de problemen daarbij is het grote aantal personen dat hij opvoert. In een aantal gevallen komen personen zonder enige inleiding uit de lucht vallen, wat de vraag oproept: wie is dit nu weer? Dit heeft de schrijver of de redacteur trachten op te lossen door een bijlage toe te voegen met de belangrijkste personen. Dit blijken er maar liefst 55 te zijn, waarbij moet worden opgemerkt dat er ook nog vele andere personen optreden die klaarblijkelijk niet, of in ieder geval minder, belangrijk zijn. Het feit dat personen soms bij hun voornaam genoemd worden en een andere keer bij hun achternaam, vergemakkelijkt het lezen niet. Daarnaast spelen veel Amerikaanse overheidsinstanties een rol in het verhaal, waarbij deze vaak met een acroniem worden aangeduid. Een verklarende toelichting als tweede bijlage mist hier.

Door Cooks kennis van geavanceerde militaire technologische ontwikkelingen is Grid zonder meer een origineel boek. Voor de leek is het op onderdelen behoorlijk ingewikkeld, vooral als het gaat om aspecten als remote viewing en ballotechnics. Remote viewing, een proces dat het bewuste helpt toegang te krijgen tot het onbewuste, is gerelateerd aan buitenzintuiglijke waarneming, zoals het geval is bij telepathie, helderziendheid en voorkennis. Met het onbewustzijn is men verbonden met alles om zich heen. Met training kan men gebeurtenissen, mensen, plaatsen, en dergelijke waarnemen onafhankelijk van hoe ver weg deze informatie is in ruimte en/of tijd. Militaire ontwikkelingen spelen zo in op de werking van het menselijk brein, gecombineerd met kwantumfysica. In feite gaat het om paranormale oorlogvoering.

Grid is een complexe actiethriller, vooral geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in de combinatie paranormaal en technologie.

Reacties op: Paranormale techno