Advertentie

Kruisverband is een humoristisch tijdsbeeld van een aantal generaties, gezien door de ogen van Louzewies de Jager [een pseudonieum van .......], waarbij een maatschappelijke analyse van de ontwikkeling van de vrouw in het arbeidsproces gegeven wordt. Kruisverband heeft een dubbele titelinhoud. Enerzijds legt het verbanden tussen generaties, arbeidsprocessen, maatschappelijk leven.

Dit boekje zou verplichte literatuur voor de eerste jaars HEAO-student voor het vak sociologie moeten zijn, aangezien het enerzijds een maatschappelijke tijdsperiode beschrijft die deels op hun verdere studentenleven van toepassing is en anderzijds een mooi beeld laten zien van de tijd van zijn ouders en grootouders. Daarnaast geeft het een goed inzicht in de maatschappelijke arbeidsprocessen en de gevolgen hiervan.

Tussen de regels door is het een pleit voor de praktische en systematische aanpak - zeg maar een persoonlijk aanvalsplan - om een succesvolle vrouw in de moderne en zich steeds sneller veranderende tijd te zijn.

Kruisverband is een boek waarin je leert kijken naar de omgeving waarin je verkeert - waarin je komt te verkeren. Het geeft je inzicht in het spel der overtroevingen, loyaliteit, macht, geborgenheid, zekerheid.

Kruisverband is een opdracht om een persoonlijk marketingplan voor je zelf te maken en anderen te laten zien wat jij als product/dienst voor hen in huis hebt voor de diverse niveau's in een organisatie.

In concreto:
1. Maak een analyse van de randvoorwaarden van het speelveld;
2. Maak een analyse van de spelers op dat speelveld
3. Stel je persoonlijke kracht vast (en zwaktes)
4. Inventariseer de organisatiekrachten
5. Onderzoek de drijfveren van de hoofdrolspelers en hun vazallen
6. Bedenk strategische senario's
7. Voer het gekozen senario uit, waarbij je
- je handelingsrepertoire vergroot
- het juiste machtsniveau inzet
- vanuit je inlevingsvermogen onderhandelt
- jezelf profileert en positioneert
- je happy voelt en dicht bij je zelf blijft
- sta open om op veranderingen van het speelveld pro-actief te reageren
8. Controleer of het gekozen senario inpasbaar is in je sociale situatie (met andere woorden de backup van het thuisfront) en de ontwikkeling hiervan in de tijd gezien (kun je jouw deel van je gezinsdoelstellingen halen, als je het gekozen senario uitvoert of prevaleren andere belangen).

Dit waren zo maar een aantal interessante invalshoeken. Over het speelveld zelf zijn aardige zaken te zeggen respectievelijk te concluderen:
- Vrouwen worden beoordeeld op een trackrecord en mannen op potentie
- Vrouwen kijken anders naar en richten zich minder op status dan mannen
- Organisaties veronderstellen een lagere/mindere ambitie bij vrouwen en een hogere/meerdere ambitie bij mannen
- Vrouwen hebben moeilijke toegang tot goede netwerken
- Vrouwen hebben een andere manier om hun ambities te uiten in vergelijking met mannen
- Vrouwen worden bij het nemen van risico's protectionistiser (zelfs ontmoedigend) benadert dan mannen.
- Organisaties verwijten vrouwen dat werk en kinderen niet dan wel niet goed te combineren valt.

De bovenstaande opmerkingen moet je zien als een persoonlijke en wellicht gekleurde interpretatie van wat in het boek beschreven wordt.

Wat leert Kruisverband de vrouw? Het is noodzakelijk dat de vrouw:
- haar persoonlijke resultaten zichtbaar maakt voor de organisatie, haar baas en collega's;
- een passende "ik"-vorm benadering kiest in plaats van de wij-vorm;
- een bij haar passende competitie speelt met haar (mannelijke) collega's om het competitiegevoel te bevredigen
- loyaal aan het team is voor de tijd dat zij wint en dat zij haar "tanden" laat zien wanneer het tij keert.
- laat zien dat je "branden" kunt blussen;
- onderhandel en neem initiatief;
- stel hiërarchie niet openlijk ter discussie en ga conflicten binnenskamers aan
- dosseer informatie
- neem deel aan informele beslissingen van het krachtenveld binnen de organisatie, ken de belangen en de drijfveren en ga na hoe en wanneer (informele) besluiten in de organisatie genomen worden.
- laat je gelden, laat zien dat je er bent en laat zien dat je naast vrouwelijke o ok masculiene kwaliteiten hebt.
en misschien wel de belangrijkste:
- if you can't beat thenm, join them

Ondanks het feit dat het boek kritisch positief beschouwend maatschappij onderzoekend en beschouwend in een vorm van zelfspottende kritiekgevende humor geschreven is zitten er vele financiële, bedrijfseconomische, juridische en praktische invalshoeken in om een probleem te benaderen.

Ik kan het niet laten: Ik zal een paar van die subjectieve invalshoeken van veranderingen geven. Niet als kritiek, maar gewoon om te laten zien wat je er allemaal in mee kunt. Het boekje van Louzewies beperkt je niet, maar roept duidelijk op tot creativiteit. Je leest een maatschappelijk verhaal in een bepaalde vorm en hebt de mogelijkheid om het te interpreteren, te linken aan andere gebieden, te updaten met andere vaktermen.

• Tech Skills
◦ Traditional tech skills
▪ Negotiation
▪ Systems thinking
▪ Service orientation
◦ New tech skills
▪ Complex problem-solving
▪ Leadership/management
▪ Critical thinking
◦ Rising tech skills
▪ Creativity
▪ Cognitive flexibility
▪ Emotional intelligence

Je ziet duidelijk in kruisverband veranderingen in de benodigde vormen van technische vaardigheden. Misschien anders omschreven of andere zwaartepunten, maar toch is het daar. En wel op verschillende niveau's.


De rol en soort CIO in een bedrijf:
◦ CIO-Trusted operator
Een CIO die zich concentreert op:
▪ efficiëntie
▪ betrouwbaarheid
▪ kosten
De traditionle CIO:
• levert ondersteunende technologieën
• sluit aan bij de bestaande bedrijfsstrategie
◦ CIO-Change Instigator
▪ neemt het initiatief/voortouw tot een organisatietransformatie(s)
▪ focust zich op het aanleveren en doen implementeren van nieuwe technologiën
▪ ondersteunt de bedrijfsstrategie
◦ CIO-Business cocreator
▪ besteedt zijn tijd vooral aan het (aan)sturen van de bedrijdsstratiegie
▪ creeërt de randvoorwaarden om veranderingen mogelijk te maken met als doel een effectieve uitvoering van de bedrijfsstrategie

Je ziet in Kruisverband duidelijk de functie-inhoud van allerlei lagen in het bedrijfsleven veranderen.Misschien kun je de CIO (en de oudere benamingen) wel in een productlifecycle vangen).

Kruisverband laat op haar manier zien dat de rol van onderhoudsmonteur van een bedrijf in de loop van de jaren veranderd is naar een actieve rol om in een snel veranderende maatschappij telkens het bedrijf voor de volgende fase gereed te hebben.

Dit boekje had ook een andere titel kunnen krijgen: Kruisverband en de DMU's - Decission making unitis.

Kruisverband is zo'n leuk boekje dat ik - wanneer ik nog in het bedrijfsleven werkzaam was - het boekje in zou zetten als:
- kerstgeschenk voor interne en externe relaties
- welkoms geschenk voor elke nieuwe werknemer
- leescadeautje voor kinderen van vrienden, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken
- verplicht HR-literatuur
- een heropvoedingsboekje voor elke klootzak die een vrouw in een bedrijf niet correct behandelt.

Dit is zo'n boekje dat om een vervolg vraagt. Niet alleen over de volgende generaties, maar ook in de breedt door een schrijver die op het kruispunt van beslissingen een andere afslag heeft gekozen of zijn startpunt in een ander milieu heeft.

In het verleden heb ik ooit gelezen dat er in Engeland een levende encyclopedie is waar elk gehucht het wel en wee van zijn tijd kan weergeven. Een generaties vullende informatiestroom over wat er in de maatschappij, het bedrijfsleven en het persoonlijk leven van families gebeurd. Een overdracht van de tijdsgeest. Kruisverband is voor mij de levende encyclopedie van de allerdaagse dingen van de voorschrijdende tijdgeest.
Louzewies
door Louzewies12 september 2019
+1 vind ik ook leuk
Kruisverband - De levende encyclopedie van de allerdaagse dingen van de voorschrijdende tijdgeest

Kruisverband is een humoristisch tijdsbeeld van een aantal generaties, gezien door de ogen van Louzewies de Jager [een pseudonieum van .......], waarbij een maatschappelijke analyse van de ontwikkeling van de vrouw in het arbeidsproces gegeven wordt. Kruisverband heeft een dubbele titelinhoud. Enerzijds legt het verbanden tussen generaties, arbeidsprocessen, maatschappelijk leven.

Dit boekje zou verplichte literatuur voor de eerste jaars HEAO-student voor het vak sociologie moeten zijn, aangezien het enerzijds een maatschappelijke tijdsperiode beschrijft die deels op hun verdere studentenleven van toepassing is en anderzijds een mooi beeld laten zien van de tijd van zijn ouders en grootouders. Daarnaast geeft het een goed inzicht in de maatschappelijke arbeidsprocessen en de gevolgen hiervan.

Tussen de regels door is het een pleit voor de praktische en systematische aanpak - zeg maar een persoonlijk aanvalsplan - om een succesvolle vrouw in de moderne en zich steeds sneller veranderende tijd te zijn.

Kruisverband is een boek waarin je leert kijken naar de omgeving waarin je verkeert - waarin je komt te verkeren. Het geeft je inzicht in het spel der overtroevingen, loyaliteit, macht, geborgenheid, zekerheid.

Kruisverband is een opdracht om een persoonlijk marketingplan voor je zelf te maken en anderen te laten zien wat jij als product/dienst voor hen in huis hebt voor de diverse niveau's in een organisatie.

In concreto:
1. Maak een analyse van de randvoorwaarden van het speelveld;
2. Maak een analyse van de spelers op dat speelveld
3. Stel je persoonlijke kracht vast (en zwaktes)
4. Inventariseer de organisatiekrachten
5. Onderzoek de drijfveren van de hoofdrolspelers en hun vazallen
6. Bedenk strategische senario's
7. Voer het gekozen senario uit, waarbij je
- je handelingsrepertoire vergroot
- het juiste machtsniveau inzet
- vanuit je inlevingsvermogen onderhandelt
- jezelf profileert en positioneert
- je happy voelt en dicht bij je zelf blijft
- sta open om op veranderingen van het speelveld pro-actief te reageren
8. Controleer of het gekozen senario inpasbaar is in je sociale situatie (met andere woorden de backup van het thuisfront) en de ontwikkeling hiervan in de tijd gezien (kun je jouw deel van je gezinsdoelstellingen halen, als je het gekozen senario uitvoert of prevaleren andere belangen).

Dit waren zo maar een aantal interessante invalshoeken. Over het speelveld zelf zijn aardige zaken te zeggen respectievelijk te concluderen:
- Vrouwen worden beoordeeld op een trackrecord en mannen op potentie
- Vrouwen kijken anders naar en richten zich minder op status dan mannen
- Organisaties veronderstellen een lagere/mindere ambitie bij vrouwen en een hogere/meerdere ambitie bij mannen
- Vrouwen hebben moeilijke toegang tot goede netwerken
- Vrouwen hebben een andere manier om hun ambities te uiten in vergelijking met mannen
- Vrouwen worden bij het nemen van risico's protectionistiser (zelfs ontmoedigend) benadert dan mannen.
- Organisaties verwijten vrouwen dat werk en kinderen niet dan wel niet goed te combineren valt.

De bovenstaande opmerkingen moet je zien als een persoonlijke en wellicht gekleurde interpretatie van wat in het boek beschreven wordt.

Wat leert Kruisverband de vrouw? Het is noodzakelijk dat de vrouw:
- haar persoonlijke resultaten zichtbaar maakt voor de organisatie, haar baas en collega's;
- een passende "ik"-vorm benadering kiest in plaats van de wij-vorm;
- een bij haar passende competitie speelt met haar (mannelijke) collega's om het competitiegevoel te bevredigen
- loyaal aan het team is voor de tijd dat zij wint en dat zij haar "tanden" laat zien wanneer het tij keert.
- laat zien dat je "branden" kunt blussen;
- onderhandel en neem initiatief;
- stel hiërarchie niet openlijk ter discussie en ga conflicten binnenskamers aan
- dosseer informatie
- neem deel aan informele beslissingen van het krachtenveld binnen de organisatie, ken de belangen en de drijfveren en ga na hoe en wanneer (informele) besluiten in de organisatie genomen worden.
- laat je gelden, laat zien dat je er bent en laat zien dat je naast vrouwelijke o ok masculiene kwaliteiten hebt.
en misschien wel de belangrijkste:
- if you can't beat thenm, join them

Ondanks het feit dat het boek kritisch positief beschouwend maatschappij onderzoekend en beschouwend in een vorm van zelfspottende kritiekgevende humor geschreven is zitten er vele financiële, bedrijfseconomische, juridische en praktische invalshoeken in om een probleem te benaderen.

Ik kan het niet laten: Ik zal een paar van die subjectieve invalshoeken van veranderingen geven. Niet als kritiek, maar gewoon om te laten zien wat je er allemaal in mee kunt. Het boekje van Louzewies beperkt je niet, maar roept duidelijk op tot creativiteit. Je leest een maatschappelijk verhaal in een bepaalde vorm en hebt de mogelijkheid om het te interpreteren, te linken aan andere gebieden, te updaten met andere vaktermen.

• Tech Skills
◦ Traditional tech skills
▪ Negotiation
▪ Systems thinking
▪ Service orientation
◦ New tech skills
▪ Complex problem-solving
▪ Leadership/management
▪ Critical thinking
◦ Rising tech skills
▪ Creativity
▪ Cognitive flexibility
▪ Emotional intelligence

Je ziet duidelijk in kruisverband veranderingen in de benodigde vormen van technische vaardigheden. Misschien anders omschreven of andere zwaartepunten, maar toch is het daar. En wel op verschillende niveau's.


De rol en soort CIO in een bedrijf:
◦ CIO-Trusted operator
Een CIO die zich concentreert op:
▪ efficiëntie
▪ betrouwbaarheid
▪ kosten
De traditionle CIO:
• levert ondersteunende technologieën
• sluit aan bij de bestaande bedrijfsstrategie
◦ CIO-Change Instigator
▪ neemt het initiatief/voortouw tot een organisatietransformatie(s)
▪ focust zich op het aanleveren en doen implementeren van nieuwe technologiën
▪ ondersteunt de bedrijfsstrategie
◦ CIO-Business cocreator
▪ besteedt zijn tijd vooral aan het (aan)sturen van de bedrijdsstratiegie
▪ creeërt de randvoorwaarden om veranderingen mogelijk te maken met als doel een effectieve uitvoering van de bedrijfsstrategie

Je ziet in Kruisverband duidelijk de functie-inhoud van allerlei lagen in het bedrijfsleven veranderen.Misschien kun je de CIO (en de oudere benamingen) wel in een productlifecycle vangen).

Kruisverband laat op haar manier zien dat de rol van onderhoudsmonteur van een bedrijf in de loop van de jaren veranderd is naar een actieve rol om in een snel veranderende maatschappij telkens het bedrijf voor de volgende fase gereed te hebben.

Dit boekje had ook een andere titel kunnen krijgen: Kruisverband en de DMU's - Decission making unitis.

Kruisverband is zo'n leuk boekje dat ik - wanneer ik nog in het bedrijfsleven werkzaam was - het boekje in zou zetten als:
- kerstgeschenk voor interne en externe relaties
- welkoms geschenk voor elke nieuwe werknemer
- leescadeautje voor kinderen van vrienden, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken
- verplicht HR-literatuur
- een heropvoedingsboekje voor elke klootzak die een vrouw in een bedrijf niet correct behandelt.

Dit is zo'n boekje dat om een vervolg vraagt. Niet alleen over de volgende generaties, maar ook in de breedt door een schrijver die op het kruispunt van beslissingen een andere afslag heeft gekozen of zijn startpunt in een ander milieu heeft.

In het verleden heb ik ooit gelezen dat er in Engeland een levende encyclopedie is waar elk gehucht het wel en wee van zijn tijd kan weergeven. Een generaties vullende informatiestroom over wat er in de maatschappij, het bedrijfsleven en het persoonlijk leven van families gebeurd. Een overdracht van de tijdsgeest. Kruisverband is voor mij de levende encyclopedie van de allerdaagse dingen van de voorschrijdende tijdgeest.

Reacties op: Kruisverband - De levende encyclopedie van de allerdaagse dingen van de voorschrijdende tijdgeest

22
Kruisverband - Louzewies de Jager
Jouw boekenplank Jouw waardering
Jouw recensie   Schrijf een recensie
? Bestel dit boek bij Libris.nl Bestel het boek vanaf € 19,95
E-book prijsvergelijker