Anne Terwisscha Hebban Recensent

De laatste jaren zijn allerlei grote namen uit de geschiedenis een bron van inspiratie geweest voor thrillers. In Het graf van Alexander is Alexander de Grote aan de beurt. Will Adams gebruikt het feit dat het graf van Alexander nooit gevonden is om een spannend verhaal te vertellen over een aantal mensen dat om verschillende redenen op zoek is naar dit graf en op die wijze naar macht, erkenning en rijkdom.
Daarbij is Daniel Fox, een onderwaterarcheoloog, één van de goede mensen, ook al heeft hij vroeger en nu een paar keer op de lange tenen van anderen gestaan. Na het laatste voorval moet hij vluchten voor zijn leven en daardoor komt hij bij toeval op het spoor van aanwijzingen die meer informatie zouden kunnen verschaffen over de laatste rustplaats van Alexander. In zijn zoektocht wordt hij gehinderd door een paar geesten uit het verleden die nog een rekening met hem te vereffenen hebben en die om persoonlijke redenen zelf dat graf willen vinden.
Will Adams heeft terdege onderzoek gedaan naar de geschiedenis van Alexander en het Midden-Oosten en hij weet deze kennis op een goede manier te verwerken in zijn boek. Ook het plot zit goed in elkaar. Het enige wat mankeert aan dit boek is de stroeve manier van vertellen. De meeste tijd geeft Adams de lezer geen kans om zich te laten meevoeren met het verhaal; daarvoor gaat het met teveel horten en stoten. Dit komt het best tot uitdrukking als Adams de achtergrond van de diverse personages beschrijft; dat gaat op een té krampachtige wijze. Tegelijkertijd zitten er ook goede passages in het boek waarin Adams laat zien dat hij wel de aandacht van de lezer kan vasthouden.
Al met al is Het graf van Alexander een redelijk debuut met veel belofte voor de toekomst. Op het gebied van de avonturenthriller ontstijgt het de middelmaat.

Reacties op: Redelijk debuut