Anne Terwisscha Hebban Recensent

Wat zou er gebeuren als opeens wereldwijd 140 miljoen mensen, twee procent van de bevolking, verdwijnen? Die vraag is het uitgangspunt voor The leftovers  van Tom Perrotta. Hij situeert zijn roman in het Amerikaanse dorpje Mapleton, drie jaar na het Plotse Vertrek. Er is nog steeds onduidelijkheid over het waarom van de verdwijning. Was dit een  bijbelse voorspelling die uitkwam? Zijn de uitverkorenen opgenomen en wordt de rest van de mensheid aan haar lot overgelaten? De meeste mensen proberen weer een normaal bestaan op te bouwen, maar er zijn er ook die zich aansluiten bij de Schuldige Achterblijvers, mensen in witte kleding die zwijgend en kettingrokend anderen volgen om hen er zo aan te helpen herinneren dat ze gedoemd zijn. Of neem dominee Jamison die zich afvraagt waarom hij niet bij de uitverkorenen hoorde en sindsdien bezig is om de vuile was buiten te hangen van iedereen die plots verdwenen is.

In The leftovers  worden de levens van de familie Garvey gevolgd. Kevin Garvey is burgemeester van Mapleton. Zijn vrouw heeft hem verlaten en heeft zich aangemeld bij de Schuldige Achterblijvers. Zoon Tom heeft moeite met de discipline van het studeren en krijgt interesse in een religieuze groepering, en dochter Jill raakt in de ban van vrienden met een slechte invloed, waar haar schoolresultaten onder te lijden hebben.

The leftovers  is geen afgerond verhaal, maar meer een inkijkje in de levens van mensen die zich opeens moeten aanpassen aan vreemde omstandigheden. Perrotta voert de lezer in grote sprongen door het verhaal heen, tot het einde toe waarin nog zoveel onopgehelderd is en er zoveel verhaallijnen niet afgerond zijn, dat je het zelfs geen open einde meer mag noemen; er ontbreekt gewoon nog een boek waarin het verhaal wordt voortgezet.

The leftovers  is inmiddels bewerkt voor televisie. Wie de serie bekijkt, zal grote verschillen in de verhaallijnen tegenkomen in vergelijking met het boek. Wat wel overeenkomt met het boek is dat er geen antwoord komt op de vraag van de mysterieuze verdwijning.

Het boek is uitgegeven door de Vlaamse uitgeverij Lannoo en dat is af en toe te merken, bijvoorbeeld ‘experten’ en ‘doorheen de jaren…’ in plaats van ‘experts’ en ‘door de jaren heen.’ Als het daar bij zou blijven, dan zou het niet erg zijn. Maar helaas lijkt het boek niet geredigeerd te zijn. In de eerste zeventig pagina’s zijn veel letters en woorden weggevallen of juist te veel geplaatst. Daarnaast zijn Engelstalige uitdrukkingen te letterlijk vertaald, zoals ‘playing in another league’ wat ‘in een andere Liga spelen’ wordt in The Leftovers. Al deze fouten bederven het leesplezier en dat is jammer, want ondanks het te open einde intrigeert The leftovers  wel.

Reacties op: Een te open einde