De Amerikaanse schrijver Mark Alpert is als natuurkundige en wetenschapsjournalist een groot bewonderaar van Albert Einstein. Via zijn boeken probeert hij zijn kunde en kennis over te brengen op het publiek. Dit resulteerde in 2008 in Het Einstein enigma. Zich verder verdiepend in de intelligentie van de man, bleek er nog meer dan voldoende materiaal aanwezig te zijn voor een tweede boek, en dat werd Het omega complot. Opnieuw ligt de onmetelijke kennis van Einstein aan de basis van het verhaal.

De negentienjarige, autistische, Michael Gupta, krijgt in het Autism Center van dokter Irwin Parson zijn wekelijkse therapie. Michael woont bij de wetenschappers David Swift en Monique Reynolds en is een achterachterkleinkind van Albert Einstein. Tijdens een therapiesessie wordt Parson doodgeschoten en Michael door een man en een vrouw ontvoerd. Ongeveer op hetzelfde moment vindt er in Iran een ondergrondse kernproef plaats die de ruimtetijd dreigt te verstoren, en dat kan directe gevolgen hebben voor de toekomst van de aarde. David Swift is van het bestaan van de 'Einheitliche Feldtheorie' op de hoogte, kennis die in verkeerde handen grote gevolgen kan hebben voor het voortbestaan van de aarde. Michael Gupta heeft de volledige formulereeks in zijn geheugen maar weet, als nazaat van Einstein, dat deze kennis nooit bij andere mensen terecht mag komen. Toch probeert de bevallige Tamara de kwetsbare jongen zover te krijgen dat hij zijn geheimen prijsgeeft. David, Monique en de FBI-agente Lucille Parker is er alles aan gelegen Michael terug te vinden...

De natuurkunde in het algemeen en de fysische wetenschap in het bijzonder zijn de peilers waar ook dit tweede boek van Mark Alpert op steunt. Beide theorieën schurken zich tegen een spannend misdaadverhaal en groeien, met flink wat religieuze aspecten, uit tot een ware thriller. Aangevuld met informatie over de Joodse cultuur in Israël en de politieke geschiedenis van landen als Turkmenistan en Iran, is Het omega complot meer dan een spannend boek. De auteur heeft een aardige oplossing bedacht door moeilijke onderwerpen voor de autistische Michael Gupta steeds te associëren met computergames. Door deze truc worden ingewikkelde delen van het verhaal herleid tot begrijpelijke passages.

Voor de liefhebbers van fysische wetenschappen en cultuur is Het omega complot een prachtboek om te lezen. Het verhaal wijdt erg uit over theoretische natuurkundige en religieuze verwikkelingen, waarin je als leek gemakkelijk de weg kwijt raakt. Maar als je daardoorheen kunt lezen, blijft er nog steeds een spannend boek over waar eindeloos veel in gebeurt. Het omega complot heeft tevens veel potentie voor een film en biedt dit medium de mogelijkheid om heel wat - veelal abstracte - wetenschappelijke theorieën toegankelijker te maken voor het grote publiek. Een uitdaging met veel kans op succes.

Reacties op: Een prachtboek