Advertentie

Zoals in de criminele wereld vaak dealtjes worden gesloten, heeft Appie Baantjer dat in het verleden met de Utrechtse misdaadauteur Ed van Eeden ook gedaan. Nadat de serie rond De Cock was afgerond, heeft de geestelijk vader met Van Eeden afgesproken dat er onder de auteursnaam Baantjer Inc. een nieuwe reeks wordt opgezet.

Inhoudelijk mocht er niet veel verschil zijn met de serie rond De Cock, alleen zouden de personages op de voorgrond moeten veranderen, 'mister C-O-C-K' had zijn hoed immers aan de kapstok gehangen. Als goede opvolgers zijn Hendrick (met cee kaa) Zijlstra, een neefje van De Cock, en Oscar Graanoogst op het toneel verschenen. De PD (plaats delict) blijft onveranderd: Amsterdam. Moord op de tram is het vijfde deel in deze eigentijdse reeks.

Ward Bolten reist met de Amsterdamse tram naar zijn werk als hij ziet dat een passagier door het schokken van zijn stoel glijdt en bewegingsloos blijft liggen. Op het Roelof Hartplein wordt vastgesteld dat de man dood is. Een wond in zijn hals bevestigt het vermoeden dat hij is vermoord. Vera Keizer van bureau De Pijp stuurt de jonge agent Hendrick Zijlstra naar de plaats delict en even later arriveert daar Oscar Graanoogst ook. Samen starten ze het onderzoek waarbij snel duidelijk wordt dat de moord tussen station Amstel en station Ceintuurbaan heeft plaatsgevonden. Het slachtoffer is de student Jordi Jongerius. Tijdens een bezoek aan zijn vriendin, Marja ter Weiden, valt het de speurders op dat beide studenten wel heel luxueus wonen. Omdat dit niet gefinancierd kan worden met hun studiebeurs, vermoeden ze het bestaan van een andere, wellicht illegale, geldstroom. Die vinden zal waarschijnlijk meer aanknopingspunten geven voor een motief, en wellicht ook voor het vinden van de dader.

Het concept van deze vervolgserie is niet anders dan de zeventig boeken die eerder zijn verschenen rond hoofdinspecteur De Cock. Laagdrempelig geschreven, ongekunsteld en eenvoudig. Toch mist deze serie iets wat zijn grote voorbeeld wel heeft: de typische Amsterdamse humor! Natuurlijk zijn een aantal bekende Amsterdamse locaties in het verhaal opgenomen, maar een stamkroegje waar in een ontspannen sfeer logische oplossingen naar boven komen, ontbreekt. Even keert die sfeer terug als Hendrick Zijlstra zijn tante Marretje gaat feliciteren. Daar komt hij in het gezelschap van Jurriaan de Cock en Dick Vledder terecht, en dat roept nostalgische gevoelens op. Ook wordt veel ruimte vrijgemaakt voor de onderlinge relaties binnen het bureau. Het kan niet anders of dit moet ten koste gaan van de verhaallijn, het oplossen van de moord.

Samengevat is Moord op de tram een simpel, kort verhaal met weinig diepgang. Dat 'gebrek' wordt enigszins gecompenseerd door het leesplezier, het boek laat zich immers zonder noemenswaardige inspanning lezen. Dus goed voor een avondje verstand op nul en blik in het boekje.

Reacties op: Een simpel verhaal met weinig diepgang

Bestel dit boek vanaf  €12,99 bij

bestellen
bestellen
Proxisbestellen
Boeken.combestellen

  Klik hier voor een overzicht van alle aanbieders

Bestel dit ebook vanaf  €7,99 bij