Advertentie

Max is thrillerschrijver en heeft samen met zijn vrouw Kim een pleegdochter, Jola. Op een dag, wanneer Max zijn dochter Jola net van school heeft opgehaald, ontvangt Max een telefoontje vanuit het ziekenhuis van een man die hem wil spreken. Omdat het dringend lijkt gaat Max direct naar het ziekenhuis. De mysterieuze man vertelt hem dat Max door een computerprogramma opgepikt is als toekomstig crimineel. Uit de gegevens die ze uit een programma hebben gehaald, blijkt dat Max een verschrikkelijke misdaad gaat plegen, hij weet dit alleen zelf nog niet. Er zijn mensen die dit wel weten en zij zitten achter hem aan, om hem te doden voor het te laat is.

Dit is het begin van de meeslepende thriller Het Joshuaprofiel van Sebastian Fitzek, een boek dat je van begin tot eind in zijn greep houdt omdat je wilt weten wie er achter Max aanzitten en hoe het kan dat hij door het computerprogramma als crimineel wordt bestempeld.

In het boek worden de vertelperspectieven afgewisseld en de karakters zijn goed uitgewerkt. Als lezer leef je mee met Max en Jola die verschrikkelijke dingen meemaken, maar je maakt ook kennis met de menselijke kant van de criminelen die in het boek voorbij komen. Fitzek weet zo alle karakters sterk neer te zetten.

Het verhaal zit vol psychologische spanning en onverwachte wendingen waardoor het verhaal heel verrassend is en je vasthoudt tot het eind. In het boek komen veel heftige thema’s naar voren zoals kindermisbruik en -mishandeling, pleeggezinnen en predictive policing oftewel criminaliteitsvoorspelling. Dit laatste is het kernthema van het boek: “Wil je dat de politie met de modernste technieken werkt of nemen we liever op de koop toe dat enkele misdrijven niet vooraf voorkomen kunnen worden, omdat het risico dat de software misbruikt wordt, zwaarder weegt dan de voordelen ervan?”

De thema’s in het boek worden in het nawoord extra toegelicht door de schrijver zodat zijn visie op deze thema’s nog duidelijker wordt, dit is ook zeker de moeite waard om te lezen en geeft stof tot nadenken.

Het Joshuaprofiel is een razendspannende thriller, waar je door gegrepen wordt. Een boek dat je ook aan het denken zet over predictive policing, iets waar we steeds meer mee te maken krijgen. Een aanrader!

Reacties op: Geweldige thriller van Fitzek!