Laura Hebban Recensent

Hendrik Vos is hoogleraar Europese politiek aan de Universiteit Gent en columnist voor De Standaard. Hij publiceerde eerder handboeken over besluitvorming in de Europese Unie en over de impact van de Europese unie. Rob Heirbaut is Europajournalist voor de VRT en volgt vanuit die functie met name het Europees Parlement, de Commissie, de Raad en de Europese toppen. Eerder publiceerden ze samen Hoe Europa ons leven beïnvloedt, waarin uiteen wordt gezet hoe groot de impact van de Europese Unie is geworden. Ze wonnen er in 2008 de Wablieft-prijs mee, een prijs voor duidelijk taalgebruik en het voor iedereen toegankelijk maken van informatie.  

In Europa in woelig water beschrijven Vos en Heirbaut hoe Europa omgaat met noodsituaties. Het boek vangt aan met een korte beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van de Europese Unie, de achterliggende gedachte daarvan en de werking en consequenties van de daarbij gecreëerde interne markt. Vervolgens wordt aangestipt op welke vlakken geen uniform beleid bestaat en op welke vlakken de lidstaten hun soevereiniteit behouden en wensen te behouden. Daarna wordt aandacht besteed aan de grote crisissen van de afgelopen periode en de manier waarop de Europese Unie daarmee omgaat. Onder andere de eurocrisis en de vluchtelingencrisis worden behandeld, maar ook crisissen op het gebied van terrorisme, belastingontduiking en klimaatbeleid komen aan bod. Ook de wijze van besluitvorming en de financiering van de Europese Unie komen aan bod. Tot slot wordt ingegaan op de stand van zaken van Brexit en de complexiteit van het verlaten van de Europese Unie.  

De onderwerpen die aan bod komen zijn actueel en interessant. De auteurs hebben een heldere en toegankelijke schrijfstijl, wat ervoor zorgt dat het boek erg prettig leest. Er wordt een logische en overzichtelijke indeling gehanteerd, waarbij de hoofdstukken mooi op elkaar aansluiten en steeds worden afgesloten met een besluit of conclusie. Binnen de hoofdstukken worden duidelijke tussenkopjes gebruikt en in aparte kaders bij de hoofdtekst worden voorbeelden of nadere toelichting gegeven, waardoor de hoofdtekst beknopt blijft, maar de lezer desgewenst verder kan lezen als het betreffende onderwerp hem interesseert. Het boek wordt passend afgesloten met een besluit waarin alle hoofdstukken gezamenlijk worden bezien en de zaken in perspectief worden gezet.  

Europa in woelig water is informatief, razend actueel en zeer prettig leesbaar. Ook met dit boek zijn Vos en Heirbaut erin geslaagd om veel en vrij complexe informatie op een heldere en toegankelijke manier op de lezer over te brengen.

Reacties op: Informatief, actueel en prettig leesbaar

2
Europa in woelig water - Hendrik Vos Rob Heirbaut
Jouw boekenplank Jouw waardering
Jouw recensie   Schrijf een recensie
? Onze partners
Gesponsorde boeken