Minca (My Winged Books) Hebban Recensent

Op negenjarige leeftijd schreef Maren Stoffels haar eerste boek. Inmiddels zijn er tientallen boeken van haar hand gepubliceerd, waaronder een aantal chicklits en thrillers speciaal voor jeugdige lezers. Haar boeken halen verschillende jeugdthema’s aan zoals verliefdheid, pesterijen, eetstoornissen en seksuele geaardheid. Enkele van deze komen ook terug in haar laatste nieuwe jeugdthriller: Lock down.

Een boerderij, in de middle of nowhere, zonder telefoons, zonder internet. Lotus, Vin en Nova zijn van plan om zich daar, in hun eigen verzonnen lock down, voor te bereiden voor de naderende examens. Maar al snel heeft één van hen door dat ze in de gaten worden gehouden. Als er ook nog eens onverklaarbare ongelukken gebeuren, weten ze het zeker. Er is iemand in de buurt, iemand die al hun geheimen kent en dreigt deze openbaar te maken.

Na een vlotte start waarin alle personages even kort worden geïntroduceerd, zijn de drie vrienden al snel aanwezig in de boerderij. Nova en Lotus zijn beste vriendinnen, maar toch blijkt dat ze nogal wat geheimen voor elkaar hebben. Vic zit als het ware tussen de twee vriendinnen in, maar komt niet altijd even oprecht over. Er hebben zich al enkele verdachte gebeurtenissen voorgedaan, waardoor je als lezer direct op je hoede bent. De details rondom de geheimen ontvouwen vrij langzaam, maar toch helpt dit om de spanning wat extra omhoog te brengen.

Lotus ontvangt vreemde en dreigende berichtjes op de telefoon die ze stiekem heeft meegesmokkeld. Hierdoor blijft de dreiging van buiten de boerderij voor Vic en Nova nog even op afstand. Tussen hen zijn al verschillende spanningen voelbaar en als zij er dan nog achter komen wat Lotus voor hen heeft verzwegen, valt hun hele plan om te studeren in duigen. Er volgen nog meer berichtjes via de telefoon en enkele onheilspellende gebeurtenissen waardoor de dynamiek tussen de personages nog meer onder druk komt te staan. Zo wordt ook duidelijk dat deze drie vrienden zelf geen lieverdjes geweest zijn en is het nog maar de vraag of zij wel de echte slachtoffers zijn in dit verhaal.

Het taalgebruik is doorgaans vrij simpel en zo lijkt de vertelvorm in eerste instantie ook te zijn. Zo word je regelmatig op het verkeerde been gezet door de afwisselende hoofdstukken van Lotus en de kortere passages geschreven vanuit een ander perspectief, het perspectief van degene die zich ergens in de buurt schuilhoudt en hen in de gaten houdt. Telkens als er een openbaring plaatsvindt en je de clou door lijkt te hebben, blijkt even later alles toch nét even anders in elkaar te steken. Zoals de antagonist zegt: ‘dit is geen whodunit’, daardoor blijft de allesbepalende waaromvraag over.

Het antwoord hierop blijft nog even verborgen. Er vallen langzaamaan steeds meer puzzelstukjes op hun plek en zo blijkt dat de historie van de drie vrienden in nauw verband staat met dat waarmee ze nu worden geconfronteerd. De zoektocht naar de ware pestkop en het ware slachtoffer is één van de dingen waarover Stoffels de lezer aan het nadenken zet. Maar ook worden eerlijkheid, vriendschap en het hebben van een eetstoornis als thema’s aangehaald. Doordat elk personage zijn of haar eigen problematiek heeft, lijkt het verhaal vol te zitten met onderwerpen die bij jeugdigen een grote rol kunnen spelen. Het verhaal heeft hierdoor veel verschillende lagen, misschien zelfs iets te veel. De focus op de verschillende onderwerpen ontschiet nogal eens door de telkens veranderende verhaallijn.

Toch is Lock down een spannend en ingrijpend verhaal dat gedachtes oproept over oorzaak en gevolg, waarheid en leugens, liefde en vriendschap. Wie verkiest wat boven het ander?

Reacties op: Vriend of vijand?

105
Lock down - Maren Stoffels
Jouw boekenplank Jouw waardering
Jouw recensie   Schrijf een recensie
? Onze partners