Floris Kleijne vond inspiratie voor Klaverblad in de 'Klimopzaak', een grote fraudezaak rond vastgoed. Daarbij verdwenen honderden miljoenen van het Bouwfonds en Philips Pensioenfonds door toedoen van fraudeurs, die zich bezig hielden met omkoping, valsheid in geschrifte en oplichting.

Zorah Thijssen is consultant bij het bedrijf Cloverleaf. Als ze in een vergadering zit om met een klant een miljoenendeal te sluiten, krijgt ze een sms met de afbeelding van een bijl. Ze schiet in de stress, omdat 25 jaar geleden haar vader haar moeder met een bijl heeft doodgeslagen. Ze weet niet wie de afzender is en wat de reden is dat ze de sms krijgt. Ze huurt privédetective Roelant Onderwater in om duidelijkheid te krijgen. Dit is het begin van vele ontwikkelingen die Zorah niet alleen herhaaldelijk in een lastig parket, maar ook in levensgevaar brengen.

Het verhaal wordt deels vanuit het perspectief van Zorah in de ik-vorm verteld. Andere hoofdstukken worden vanuit het perspectief van Roelant in de derde persoon verteld. Dit zorgt voor spanning omdat Zorah en Roelant niet van elkaar weten hoe zij denken. In cursief schrift worden gedachten en gevoelens van Zorah verwoord die ze niet uitspreekt. Daarbij blijkt dat Zorah niet weet of ze Roelant kan vertrouwen. Ondanks dat ontstaat er een liefdesrelatie, waardoor het verhaal naast veel spanning ook romantiek bevat.

Zorah is een 'bijtertje' en wil de onderste steen boven krijgen. Ze heeft last van het trauma dat ze opliep in haar jeugd. De auteur weet haar sterke en zwakke kanten goed in beeld te brengen. In mindere mate geldt dit ook voor Roelant, die eveneens met een tragedie geconfronteerd blijkt. Heel lang blijft onduidelijk voor wie – Zorah of haar tegenpartij – Roelant zich inzet. Naast de hoofdstukken vanuit de beide perspectieven zijn enkele 'Intermezzo’s' opgenomen, waarin de tegenpartij van zich laat horen. Naast Zorah en Roelant spelen vele personen een rol; van de meeste van hen is het personage nauwelijks uitgewerkt.

Klaverblad bevat veel actie, er gebeurt veel en er wordt flink gereisd. De ontwikkelingen gaan van de herkomst van een uit pixels bestaand sms'je en fraude rond door Cloverleaf ontwikkelde software tot uiteindelijk vastgoedfraude. Daarbij legt de auteur de voor de plot relevante aspecten van de informatietechnologie uit, waardoor het verhaal op dat moment enigszins vertraagd wordt. Problemen, die in het begin geen relatie met elkaar lijken te hebben en die technische uitleg verdienen, zijn dermate groot in aantal dat de lezer het zicht op het geheel dreigt te verliezen. Het gevolg is een surplus aan onbeantwoorde vragen. Duidelijk is wel dat er heel wat geheimen zijn. Na de ontknoping resteert het gevoel 'heb ik het wel allemaal goed begrepen?'. Niettemin zal Klaverblad voor lezers die houden van veel actie, niet vies zijn van enige informatietechnologie en dol zijn op geniepige fraudeurs een geslaagd boek zijn.

Reacties op: Fraude in soorten en maten

192
Klaverblad - Floris Kleijne
Jouw boekenplank Jouw waardering
Jouw recensie   Schrijf een recensie
? Onze partners
Gesponsorde boeken