Advertentie
    Anoeska Auteur

Het boek 'beruchte collaborateurs op vrije voeten' bespreekt meerdere Nederlandse collaborateurs die verschillende rollen aannamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zowel mannelijke als vrouwelijke figuren worden in het boek besproken. Er wordt kort geschetst wie ze zijn (achtergrondgeschiedenis) en dan wat hun verhaal is als collaborateur. Dit alles wordt ondersteund met afbeeldingen en documenten.

Opnieuw toont uitgeverij Aspekt dat ze in staat zijn om historisch werk aantrekkelijk te maken voor het grote publiek, maar ook voor de liefhebbers. Het boek leest zeer vlot en bevat duidelijke tussentitels. Voor zij die vertrouwder zijn met geschiedenis, is er ook een lange lijst aan bronmateriaal beschikbaar. De literatuurlijst is zeker handig voor zij die graag wat meer informatie verkrijgen.
Want dat is op zich wel noodzakelijk. Het boek bevat namelijk zeer veel feiten, data en namen. Je moet aandacht lezen. Op sommige stukken leek enige voorkennis wel noodzakelijk, of met de mogelijkheid om opzoekwerk te verrichten. Al moet de lezer daarvoor openstaan. Het boek vraagt veel van de lezer.
Hierdoor wordt de kans voor het ruime publiek wat minder benut. Veel lezers willen die extra informatie niet opzoeken en bezig zijn met de stof die voorkomt in het boek. Waardoor vele het boek als eentonig en saai zouden kunnen ervaren. Het is overigens een boek dat interactie vraagt en een zeer actieve manier van lezen verreist.
Grote figuren worden besproken, op een zeer objectieve manier. Iets wat voor een historische non-fictie van cruciaal belang is. De auteur slaagt erin om elke persoon zo objectief mogelijk te benaderen en op een zeer eigen manier aan de lezer te tonen. De schrijfstijl is zeker vlot, maar misschien iets te opsommend om de tekst goed te laten vloeien.
Qua opmaak was er veel witruimte aanwezig. Wat zowel positief als negatief ervaren kan worden, verschillend per lezer. Een lezer die graag wat bij noteert, heeft hier zeker de ruimte voor. Al kan de hoeveelheid witruimte ook storend ogen. Andere pagina's hadden dan weer geen duidelijke alinea indeling. De wisselende opmaak zorgde voor veel verwarring, en toon geen eenduidig patroon.
De aandacht per persoon/verhaal is gelijkmatig verdeeld waardoor het boek een bepaald evenwicht bevat. Het is wel aangeraden om per 'Dossier' -om het zo even te noemen- te lezen. Je wordt zo meegesleurd in het gegeven, dat een onderbreken tijdens het lezen kan leiden tot verwarring. De informatie is helder en duidelijk geformuleerd. De auteur gebruikt gangbare taal zonder al te veel terminologie of moeilijke woorden. Wat opnieuw aansluit bij de kans om het boek interessant te maken voor het grote publiek.
Misschien een heel persoonlijk puntje: het boek eindigt met 'de drie van Breda', een van de weinige collaborateurs die ik kende. Hen zijn niet zo goed uitgewerkt, terwijl je dat bij een boek zoals dit wel verwacht.

De inhoud van dit boek verdient zeker vijf sterren, maar de gekozen wegen maken dat het boek -ondanks zijn potentieel- toch enkel voor een zeer beperkt publiek interessant kan zijn. Een andere aanpak qua vertellen en opmaak, had dit non-fictie boek ook bij de gemiddelde lezer populair kunnen maken.

Reacties op: Zeer heldere formulering

1
Beruchte collaborateurs op vrije voeten - Jochem Botman
Jouw boekenplank Jouw waardering
Jouw recensie   Schrijf een recensie
? Onze partners