Advertentie

Help de psychiater wordt gek….een titel die mij nieuwsgierig maakte. Van uitgeverij Brainbooks kreeg ik de gelegenheid om dit boek te lezen en te beoordelen. Waarvoor hartelijk dank.

Na een (gelukkig nog net op tijd) ontdekte fout kwam Frits Oostervink tot de conclusie dat de werkdruk voor hem te hoog werd en hij geen nieuwe patiënten meer wilde. De administratiedruk is zodanig hoog dat hij naar zijn inzicht niet voldoende tijd heeft om de patiënten genoeg aandacht te geven. Dat is wat een psychiater wil. Patiënten begeleiden naar een betere leefsituatie. De regelgeving, procedures en voorschriften maken het hem onmogelijk om dit naar wens te doen. De kostenbesparingen zorgen er voor dat hij productie moet draaien om de kosten vergoed te krijgen vanuit de zorgverzekeringen. Een beknellende situatie waarin veel psychiaters in loondienst zich bevinden. Dit leidt er toe dat psychiaters freelance (interim) gaan werken en eisen kunnen stellen om geen diensten te draaien. Met als gevolg nog meer werkdruk voor psychiaters in loondienst.
Bovendien zijn patiënten er niet bij gebaat als zij steeds een andere psychiater zien.
Deze problematiek wordt door Frits Oostervink in dit boek uitgelegd aan de hand van een dagboek.
Hij neemt de lezer mee in zijn dagtaken. De frustraties, de patiëntenbezoeken met een duidelijke uitleg van de verhalen achter de patiënten. De botsingen met het management etcetera.
Frits Oostervink hield 4 weken lang precies bij wat hij deed met notities. Aan de hand daarvan heeft hij uiteindelijk dit boek geschreven om enerzijds te laten zien wat een mooi en boeiend vak de ouderenpsychiater heeft. Anderzijds de regeldruk die een negatief effect heeft op de kwaliteit van de zorg.
De auteur is hier enorm goed in geslaagd. Het is een toegankelijk boek geworden voor iedereen. Het taalgebruik is niet moeilijk. Lastige medische termen worden goed uitgelegd. Zodat ook niet medisch onderlegde lezers het zullen begrijpen. De lezer krijgt een goed beeld van de dagelijkse bezigheden van een ouderenpsychiater die zijn vak gepassioneerd uitvoert en zijn patiënten met zorg wil omringen.
Het is ook een leerzaam boek. In zijn dagelijkse werk begeleidt hij ook co-assistenten. De uitleg die hij hen geeft zijn boeiend en leerzaam.
Het boek heeft een duidelijk voorwoord om uitleg te geven aan de reden van het schrijven van dit boek. Ook een nawoord ontbreekt niet en daarin geeft de auteur aan dat er ook positieve wendingen zijn. Langzaam aan komt het inzicht dat er iets moet veranderen in de zorg.
Tot slot staat er achter in het boek nog een reeks van geraadpleegde bronnen, waar de geïnteresseerde lezer nog meer informatie zou kunnen vinden.
Help de psychiater wordt gek…..recht uit het hart van een zorgzame psychiater die duidelijk maakt dat bezuinigingen niet mogen leiden tot minder contact met patiënten.

Reacties op: Noodkreet van een psychiater over bezuinigingen in de zorg

15
Help, de psychiater wordt gek - Frits Oostervink
Jouw boekenplank Jouw waardering
Jouw recensie   Schrijf een recensie
? Onze partners